Lisa Larson – sextio år med keramik

  • Katter i stengods, Gustavsberg 1965 respektive 1956. Lisa Larson. Privat ägo. Foto: Röhsska museet/Mikael Lammgård. © Lisa Larson/BUS 2015
  • Skulptur, kvinnofigur, av Lisa Larson (*1931) Gustavsbergs porslinsfabrik. Chamotterat och delvis glaserat stengods. Gustavsberg, 1950-1959. Tillhör Röhsska museets samlingar, RKM 51-2013. © Lisa Larson/BUS 2015
  • Vas, stengods, Gustavsberg omkring 1960. Lisa Larson. Tillhör Röhsska museet. Foto: Röhsska museet.

Sveriges mest älskade keramiker Lisa Larson (f. 1931) presenteras äntligen i helformat på Röhsska museet.  Utställningen bjuder på många igenkännanden, men ger också nya synvinklar på materialet. Genom tematiska grupperingar av föremålen placeras Lisa Larsons arbete i ett konsthistoriskt sammanhang där modernismens olika stilar, som expressionism, naivism och exotism, är centrala. Lisa Larsons återkommande gestaltningar av motiv systerskap, moderskap och familjeliv kopplas samman med den feministiska rörelsen från 1960-talet och framåt.

Lisa Larson är framförallt förknippad med sitt långvariga arbete för Gustavsbergs porslinsfabrik (1954–1980) och Keramikstudion Gustavsberg (sedan 1990) men har också samarbetat med utländska designföretag. Hon debuterade på Röhsska museet 1954, efter studier vid Slöjdföreningens skola i Göteborg.

Hennes humoristiska figurer och reliefer med djur- och människomotiv har blivit enormt populära och tillverkats i stora upplagor. En viktig, men mindre känd del av Lisa Larsons konstnärskap är ateljéproduktionen av unika kärl och skulpturer, där hon ofta sökt sig mot expressiva, kraftfulla materialeffekter och ett finkalibrerat psykologiskt innehåll.

Utställningen Lisa Larson – Sextio år med keramik bygger till stor del på föremål i konstnärens ägo men innehåller också exklusiva inlån från storsamlaren Bernhard Svensson och andra privata långivare. Välbekanta modeller blandas med sällan sedda unika pjäser, prototyper, skisser och referensföremål. I två särskilda avdelningar visas arbeten av kollegor som på olika sätt varit viktiga för Lisa Larson, bland andra Stig Lindberg, Anders B. Liljefors och Shoji Hamada. Flera av dessa föremål tillhör Lisa Larsons privata samling och har tidigare inte visats.

Tidsmässigt spänner utställningen över Lisa Larsons studietid i Göteborg i början av 1950-talet, via den långa perioden på Gustavsbergs porslinsfabrik, till tiden som studiokeramiker och freelance-designer från 1980-talet och framåt. Utställningen innehåller också exempel på hennes senaste formgivning för japanska producenter.

Utställningen visas 9 februari–8 maj 2016.

Öppna guidade visningar:
Söndag 28 februari klockan 13.00
Tisdag 29 mars klockan 18.00
Tisdag 12 april klockan 18.00

Lunchvisningar:
Torsdag 7 april klockan 12.30
Torsdag 14 april klockan 12.30
Torsdag 21 april klockan 12.30
Torsdag 28 april klockan 12.30

Öppen workshop för små:
Söndag 28 februari klockan 14.00–15.30

Pensionärshappening:
Fredag 4 mars klockan 13.00
Tema japansk keramik

Föredrag:
Tisdag 15 mars klockan 18.00
Märta Holkers om Lisa Larson

Tisdag 5 april klockan 18.00
Bernhard Svensson om att samla Lisa Larson

Kategori: Utställningar

Dela: