Ond design

 • "Knuckle Box." Aftonväska. Alexander McQueen. Ingår i Röhsska museets samlingar. RKM 10-2012. Alexander McQueen har gjort dödskallen till sitt signum. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Kollage. Röhsska museets samlingar har många föremål som signalerar lyx och överflöd. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Detalj av leopardkappa från Boutique Margot i Göteborg, ca 1950. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Stillbild från videoverket Obsession av Maciej Toporowicz.
 • Fångjacka, inlån från Göteborgs Stadsmuseum. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Handklovar. Foto: Lars Holst
 • Foto: Jan-Joseph Stok
 • Arbetande flickor i jeansfabrik i Kina. Arbetarna lider av ständig sömnbrist och sätter ibland klädnypor i ögonlocken för att de inte ska somna vid maskinerna. Foto: Teddy Bear
 • Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Det pratas ofta om god design. Om god design finns borde väl även dess motsats ond design finnas? Är det alla de prylar som inte fungerar som de ska och går sönder hela tiden? Eller är det saker som används för onda handlingar? Museer visar oftast föremål som anses goda och fina. Men alla designade föremål är skapade av människor och kan brukas och missbrukas, vissa kan döda och lemlästa, andra har tillverkats under omänskliga förhållanden eller gett upphov till resursslöseri och miljöförstöring.

Är föremålen onda?
Här visas några få föremål som är gjorda för att skada, men merparten kan bara kopplas till ondska genom händelser som kan kallas onda, eller associeras på andra sätt till ondska. Ondska i bemärkelsen ren elakhet, då man njuter av att skada andra, är ganska ovanlig.

Design ingår i våra liv
Med utställningen Ond design vill vi bredda designbegreppet och analysera design ur ett samhälleligt perspektiv. Design ingår i våra liv, på gott och ont. Design är ju inte bara prylar.
Design kan också komma till nytta i sociala sammanhang. Designyrket handlar då om att ta fram system och metoder som gör att det behövs färre produkter. En viktig uppgift är att försöka sprida och utveckla värderingar och visioner för ett mer hållbart framtida samhälle. Hur kan design vara delaktig i processen att flytta fokus från prylar till handling?

Utställningen går igenom tre olika rum
I första rummet möts du av Det dukade bordet där det råder ett exklusivt överflöd. Tidsperiodens stilar, barocken och rokokon, uppvisar en gränslös lust till överflöd, som vi idag skulle kalla för lyxkonsumtion. I passagen för att komma till det andra rummet får du se det videoverk som Maciej Toporowicz har mixat från Calvin Kleins annonskampanjer med Leni Riefenstahls filmer från 1930-talets Tyskland och filmer om nazismen. Väl ute ur passagen har du kommit in i utställningens andra rum Den välvilliga makten. Koncentrationsläger, löpande band, stadsdelar, tvångströjor, handklovar – allt är ritat, konstruerat och tillverkat av någon. Sista rummet, För mycket av det goda, beskriver och ifrågasätter hur vårt västerländska samhällsbygge vilar på att vi ständigt köper, köper och sedan köper lite mer.

Kategori: Utställningar

Dela: