From the Coolest Corner: Samtida nordisk smyckekonst

De smycken vi bär berättar om vilka vi är eller vill vara. Förlovningsringen, …

Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), nämligen hans keramik. Under det sista kvartsseklet av sitt liv designade Picasso mer …

Smyckesatellit på Skövde konstmuseum

Smyckekonsten är ett spänningsfyllt område inom det samtida konsthantverket, utvecklat med grund i …

Zandra Ahl: Family Outlet

Family Outlet är en soloutställning av Zandra Ahl. I utställningen ställs frågor om begrepp som trygghet …