Torsten och Wanja Söderbergs pris

Torsten och Wanja Söderbergs pris instiftades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser för att första gången delas ut 1994 på hundraårsdagen av Torsten Söderbergs födelse. Stiftelserna tillhör Sveriges viktigaste givare till forskning och utveckling och bildades år 1960. Torsten Söderbergs Stiftelse, som sedan 2014 ensamt står bakom priset, har under den senaste femårsperioden i genomsnitt anslagit 120 miljoner kronor per år till vetenskapliga och motsvarande ändamål. Röhsska museet har förmånen att årligen dela ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, vars syfte är att befrämja konsthantverk och design i Norden.

Tidigare pristagare
Keramikern Jane Reumert, Danmark, 1994
Smyckekonstnären Liv Blåvarp, Norge, 1995
Designern Brita Flander, Finland, 1996
Möbeldesignern Mats Theselius, Sverige, 1997
Textilkonstnären Louise Sass, Danmark, 1998
Skribenterna Aðalsteinn Ingólfsson, Island; Kaj Kalin, Finland; John Vedel-Rieper, Danmark; Jorunn Veiteberg, Norge samt Kerstin Wickman, Sverige, 1999
Designern Peter Opsvik, Norge, 2000
Industriformgivaren Björn Dahlström, Sverige, 2001
Grafiska formgivaren HC Ericson, Sverige, 2002
Arkitekten och formgivaren Sigurður Gústafsson, Island, 2003
Smyckekonstnären Janna Syvänoja, Finland, 2004
Konceptbilen Volvo YCC: Anna Rosén, Cynthia Charwick, Maria Uggla,
Maria Widell Christiansen, Camilla Palmertz, Eva-Lisa Andersson, Elna Holmberg, Lena Ekelund och Tatiana Butovitsch Temm, Sverige, 2005
Keramikern och designern Ole Jensen, Danmark, 2006
Designgruppen Norway Says: Torbjørn Anderssen, Andreas Engesvik och Espen Voll, Norge, 2007
Modeskaparen Steinunn Sigurðardóttir, Island, 2008
Formgivaren Harri Koskinen, Finland, 2009
Designgruppen Front, Sverige, 2010
Modedesigner Henrik Vibskov, Danmark, 2011
Smyckeingenjören Sigurd Bronger, Norge, 2012
Grafiska formgivaren Hjalti Karlsson, Island, 2013
Modedesignern Ann-Sofie Back, Sverige, 2014
Designern Ilkka Suppanen, Finland, 2015
Formgivaren Margrethe Odgaard, Danmark, 2016
Ljus- och möbeldesigner Daniel Rybakken, 2017

Prissumman är 1.000.000 SEK. Bland de designpriser där pristagaren väljs av en prisnämnd och priset utdelas årligen utgör Torsten och Wanja Söderberg det största priset i världen.

Prisets syfte är att främja områdena design och konsthantverk i Norden. Vart sjätte år kan priset delas i fem lika delar och användas till att belöna särskilt betydelsefulla kritikergärningar inom ämnesområdet, ett pris för vardera nordiskt land. Då priset utdelas inom industridesignområdet kan det delas i lika delar mellan flera som samverkat i samma projekt.

Prisnämnden består av representanter från de fem nordiska länderna
En prisnämnd bestående av representanter för de fem nordiska länderna har uppdraget att följa utvecklingen inom konsthantverk och design. Uppdraget är av stor betydelse för Röhsska museet. Att på detta sätt få möjlighet att stödja formgivare inom museets arbetsfält design och konsthantverk kan inte nog värdesättas, då det hör till museets uppgifter. Att museet därutöver ges möjlighet att fördjupa det kollegiala samarbetet inom Norden är också av stor vikt.

Prisnämnden består av representanter för de fem nordiska länderna: Museidirektör¸ adj. professor Anne-Louise Sommer, Designmuseum Danmark, Köpenhamn; avdelningsdirektör design och konsthantverk Widar Halén, Nasjonalmuseet i Oslo; museidirektör Jukka Savolainen, Designmuseet i Helsingfors; museidirektör Sigríður Sigurjónsdóttir forstöðumaður, Íslands museum för design och konsthantverk, Reykjavik; fil.dr.h.c. Tomas Söderberg, ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse; samt prisnämndens ordförande Nina Due, Röhsska museet, Göteborg.

Nära kopplingar mellan familjen Söderberg och Röhsska museet
Makarna Torsten och Wanja Söderberg var sedan 1938 medlemmar i Föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner. Torsten blev 1948 ledamot i föreningens styrelse och var under åren 1950-60 dess ordförande liksom hans son Tomas är idag. Därtill var Torsten Söderberg ledamot i styrelsen för Röhsska Konstslöjdmuseet, utsedd av Stiftelsen Göteborgs Museum. Det finns således nära kopplingar mellan familjen Söderberg och Röhsska museet, något som ytterligare förstärkts sedan ett särskilt design- och konsthantverkspris instiftats till hundraårsminnet av Torsten Söderbergs födelse.

Mer om familjen Söderberg, stiftelserna och priset.

Dela: