Torsten och Wanja Söderbergs pris

Torsten och Wanja Söderbergs pris instiftades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser för att första gången delas ut 1994 på hundraårsdagen av Torsten Söderbergs födelse. Stiftelserna tillhör …