Mode och dräktsamlingen

  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet.

Röhsska museets modesamling innehåller plagg från 1800-talet fram till i dag, och många av 1900-talets främsta modeskapare finns representerade med kreationer av hög konstnärlig kvalité. Samlingen innehåller också en mängd accessoarer som skor, väskor och smycken. Museet arbetar varje år med tillfälliga utställningar, där mode presenteras i nya sammanhang för att stimulera intresset för mode ur ett konstnärligt och historiskt perspektiv. Röhsska museet vill verka för ett fördjupat och nyanserat intresse för mode och arbeta aktivt med att samla in arkivmaterial, skapa nätverk och fungera som en mötesplats för modeskapare och en intresserad allmänhet.

Nya modeuttryck
Kärnan i museets modesamling utgörs av en donation från modehistorikern Tonie Lewenhaupt, som 1997 donerade sin privata samling till museet. Vad gäller samlingar av sent 1800-tal och 1900-tal tar museet i enstaka fall emot donationer som komplement till den existerande samlingen. Museet samlar i dag främst på samtida material inom dräkt och mode och har som mål att förvärva nya och spännande uttryck som vi tror kommer att ha stor betydelse för formutvecklingen.

Dela: