Röhsskas 1700-talssamling

  • Glasmålning, formgivare okänd, 1750–1799. RKM 19–1982. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Byrå av bok med mahogny- och rosenträintarsia. Gottlieb Iwersson (1750–1813). RKM 22–1940. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Tebord i Masreliezrummet. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Stockholmsrummet. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Den här kannan är en av de mest kända svenska kaffekannor av silver från rokokoperioden. Den är utförd i silver av en grundplatta som drivits och ciselerats uppåt i ett knäckmönster. Foten, pipen och det svartbetsade trähandtaget har därefter lötts på. Knoppen på locket är formad som en blomma. Johan Bergengren, Kristianstad, 1764. RKM 51–1923. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Potpurriurna i glas. Göteborgs glasbruk (1762–1803). RKM 42–1928. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Röhsska museet har en fin samling med föremål från 1700-talet. Inom designhistoria anses århundradet betydelsefullt till stor del för att den moderna designhistorien anses ta sin början i mitten av 1700-talet då massproduktion och masskonsumtion på ett avgörande sätt förändrade produktplaneringen och tillverkningsindustrin.

Större intresse för heminredning
Under 1700-talet skedde en omvandlingsprocess i hela Europa.  I samband med industrialismens framväxt började man tillverka modeller för varuproduktion. Den framväxande medelklassen blev förmögnare och hade råd att köpa möbler och vackra föremål till sina hem. Det också vanligare att förvärvsarbetet överflyttades från hemmet till fabriken och genom arbetsdelning kunde även outbildad arbetskraft som kvinnor och barn delta i produktionsprocessen. Hemmet kom att bli en plats för andra aktiviteter och det var viktigt att ha ett vackert och välinrett hem.

Stilmöbler tillverkade på beställning
Röhsskas samling av föremål från 1700-talet kommer i första hand från högreståndsmiljöer, från adliga och kungliga hem. Bland möblerna finns en rikedom av stilar med svenska möbler i senbarock, rokoko och gustaviansk stil, ofta med engelsk-holländsk eller fransk förebild.  Under 1700-talet förekommer flera stilar parallellt. Både möbler och föremål importerades även om det fanns viss produktion inom landet. Tillverkning av fajans startade vid Rörstrand och Marieberg. Glas hade tillverkats bland annat vid Kungsholms glasbruk sedan 1600-talet. Svenska möbelsnickarna skapade egna varianter av möbler anpassade efter efterfrågan och tillgång till material. Det var vanligt att beställaren hade en egen skiss och idé kring hur en möbel skulle utföras.

Vi renoverar 1700-talsutställningen på andra våningen
I Röhsskas samling ingår också flera 1700-talsinteriörer som bland annat innehåller väggmålningar/tapeter, fast inredning och möbler. Interiörerna är ett unikt sätt att uppleva hur föremålen och rummet samspelade i en enhetlig formupplevelse och att stiga in i en interiör från 1700-talet är en sinnlig upplevelse. Just nu arbetar vi med att renovera och bygga om 1700-talsutställningen och våra interiörer. Från och med den 12 januari 2014 hålls utställningslokalerna på våning 2 stängda. Du kan istället se flera av föremålen via vår webbkatalog Sök i samlingen.

Dela: