Vill du skänka föremål till museet?

  • En uppsättning av singelservisen ”Origo”, tre delar Alfredo Häberli Ittala, 1999 Gåva av Ittala AB 2006, RKM 27, 28, 29- 2006

När museet är stängt så förvärvar museet inga föremål.

Röhsska museet förvärvar årligen cirka 100 föremål. Museet arbetar aktivt med att såväl komplettera de historiska samlingarna som att samla samtida uttryck inom konsthantverk- och designområdet. Samtliga föremål som förvärvas är gåvor eller inköpta för donerade medel. Museet disponerar i dag ett flertal inköpsfonder som förvaltas i stiftelseform och museet får varje år också en stor mängd donationer från Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner, allmänheten samt tillverkare och producenter.

Nya föremål katalogiseras
Beslut om förvärv sker i samband med en så kallad föredragning där museets förvärvsgrupp, bestående av bland annat museichef, intendenter och konservator, gemensamt beslutar om nyförvärv. När ett nytt föremål förvärvas till museet dokumenteras, registreras, katalogiseras och fotograferas det och om det finns behov åtgärdar och rengör museets konservator föremålet innan det ställs ut eller placeras i magasin. Röhsska museet arbetar i enlighet med de yrkesetiska regler för förvärv till museer som ICOM, the International Council of Museums, har upprättat.

Internationella konventioner och rekommendationer
Röhsska museet arbetar i enlighet med de internationella konventioner som rör förvärv och hantering av konstföremål, dels 1954 års Haagkonvention för att trygga bevarandet av det kulturhistoriska och konstnärliga arvet genom att inte förvärva föremål som stulits i samband med en väpnad konflikt, dels 1994 års EES-avtal till skydd för nationella konstskatter. Röhsska museet eftersträvar att arbeta i enlighet med ICOM:s Code of Ethics och förvärvar därmed inte föremål där proveniensen inte är känd och där ett föremål kan misstänkas ha stulits eller i strid med ett lands rådande lagar olagligt exporterats. Museet förvärvar heller inte föremål som kan antas ha varit en del av ett större monument eller byggnad som genom bortförandet av föremålet förorsakat förstörelse. Röhsska museet har en restriktiv hållning till att förvärva föremål med delar av material som kommer från utrotningshotade växt- och djurarter. För närvarande förvärvar museet inga föremål som innehåller elfenben. Ytterligare information finns på ICOM’s hemsida Fighting Illicit Traffic

Att skänka ett föremål till samlingen
Om du vill skänka eller sälja ett föremål till museet är det viktigt att du lämnar ett så utförligt underlag som möjligt. Gärna med fotografi och uppgifter om formgivare, tillkomsttid, producent etc. Om museets förvärvsgrupp tycker att föremålet är intressant vill vi gärna låna in föremålet för påseende. Museet förvärvar endast föremål som är i gott skick och som ryms inom museets insamlingsområde. Den som väljer att donera ett föremål blir omnämnd som givaren varje gång föremålet visas och när föremålet presenteras på webben i museets online samling. Vi har ingen möjlighet att ta emot föremål i museets reception utan överenskommelse. Om du är nyfiken på vilka föremål som redan finns i museisamlingen kan du titta i vår webbkatalog “Sök i samlingen“.

Kategori: Om oss

Dela: