Samlingen med industridesign

Museet har en samling med industridesign med tyngdpunkten på senare delen av 1900-talet och 2000-talet. Samlingen innehåller företrädesvis svensk industridesign men också nordiska och för formutvecklingen betydande europeiska och västerländska produkter. Samlingen med industridesign är förhållandevis liten och museet arbetar aktivt med att förvärva betydelsefulla föremål som kan anses vara viktiga för att skildra formhistorien. Prioriterade föremålsgrupper är apparater och industriprodukter från 1800-talet och 1900-talets första decennier. Museet vill gärna förvärva industriprodukter från 1800-talet och det man brukar kalla maskinåldern under tidigt 1900-tal.

Dela: