Är du vår nya museichef?

Röhsska museet som har funnits i 100 år är Sveriges enda specialmuseum för …

Kategori: Besök Röhsska museet

Röhsska museets samling

Röhsska museet har en omfattande föremålssamling på uppemot 50 000 objekt, fördelade inom kategorierna konsthantverk, design och mode. Huvuddelen av föremålen i samlingen utgörs av äldre …

Falk Simons silversamling

Falk Simons silversamling är en magnifik donation av äldre guld- och silverföremål av stort …

Kategori: Utställningar

Östasiatiska samlingar

De östasiatiska samlingarna utgörs huvudsakligen av japanska och kinesiska föremål och är museets …

Mode och dräktsamlingen

Röhsska museets modesamling innehåller plagg från 1800-talet fram till i dag, och många …