Tre nya verk av Hertha Hillfon till museets samlingar

  • Hertha Hillfon, VINDEN FÖRDE GIFTET TILL MIN TRÄDGÅRD, 1986, relief i stengods. Höjd 46 cm. Foto: Stockholms Auktionsverk
  • Hertha Hillfon, skulptur i form av torso, andra hälften av 1980-talet, stengods. Höjd 54 cm. Foto: Stockholms Auktionsverk
  • Hertha Hillfon, relief med motiv av mor och barn, stengods, 54 x 96 cm. Foto: Stockholms Auktionsverk

Hertha Hillfon (1921–2013) var en av efterkrigstidens viktigaste keramiska skulptörer i Sverige och en förebild för många kollegor. Röhsska museet etablerade tidigt kontakt med Hertha Hillfon. 1960 var Röhsska det första museet som visade en separatutställning med hennes keramik. Två verk med djur- respektive människomotiv förvärvades då till samlingarna. Senare har en skulptur i form av en barnskjorta och ett skåp i oglaserat lergods köpts in.

Röhsska museet har förvärvat tre verk av Hertha Hillfon
Från Hertha Hillfons dödsbo har nu ytterligare tre verk införlivats med samlingarna. Två av föremålen ingår i serien Minnenas vind, som Hillfon började arbetade med 1986. Arbetena i serien är starkt påverkade av Tjernobylkatastrofen. I en svartglaserad relief framträder texten ”VINDEN FÖRDE GIFTET TILL MIN TRÄDGÅRD” som en vittnesbörd om sorg och förlorad trygghet. Det andra verket ur samma serie är en svartglaserad kvinnlig torso vars axel- och bröstparti saknas helt, som om det var borthugget eller bortfrätt. Skulpturen tillhör Hertha Hillfons mest expressiva. Båda verken kompletterar Röhsska museets betydelsefulla samling av konsthantverk med motiv som anknyter till politiska frågor och till miljörörelsen.

Det tredje nyinköpta verket är en stor relief med stiliserat motiv av en mor och hennes barn. Motivet framstår som centralt i Hertha Hillfons konstnärskap och har en lång tradition inom konsthistorien. Gestalternas ansikten är känsligt formade i ett tjockt, utkavlat lerstycke som glaserats i blågrå toner.

Samtliga föremål som förvärvas till museet är gåvor eller inköpta för donerade medel. 
Röhsska museet ingår i Göteborgs kulturförvaltning men uppbär inte några kommunala medel för inköp till samlingarna. Alla förvärv till museets samlingar görs med donerade medel, i detta fall från museets särskilda inköpsfond. Under flera år har Röhsska museet medvetet arbetat för att öka andelen kvinnliga konstnärers och formgivares representation i samlingarna.

Kategori: Blogg

Dela: