Batalj av Stig Lindberg

  • "Batalj" Stig Lindberg, RKM 74-2010, Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj av "Batalj" Stig Lindberg, RKM 74-2010, Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Stig Lindbergs konstverk “Batalj” tillkom vintern 1966-67. Reliefen är utförd i samarbete med konstnären Eje Öberg och förgyllaren Nils Löfgren och gjord i förgylld koppar med infällda målningar i epoxyharts.

Kamp mellan ont och gott
Verkets karaktär av bataljmålning är uttryckt i de aktiva partiernas gruppering med människan (slagfältet) i bildfältets centrum. Det vänstra partiet rymmer de onda, destruktiva elementen. Aggressiviteten finns gestaltad i formelementens bitska och klösande utformning. De i reliefen infällda målningarna skildrar en rad av våra ohyggligaste sjukdomsalstrande mikroorganismer. Det högra partiets rundare men mer organiserade bilder vill åskådliggöra de positiva krafter som hälsovård, läkarvetenskap och farmaceutisk forskning har att ställa upp i kampen mot sjukdomarna.

Hela människan
Målningarna på denna sida skildrar också de stridsmedel (antibiotika etc) vi kan sätta in i denna kraftmätning i livets tjänst. Gruppen på väggens mittparti vill visa människan, de sjuka och lidande längst till vänster, den tillfrisknande på väg att hoppa ur sängen i mitten och de glada, friska, lyckligt dansande längst till höger i mittfältet.

Reliefen visas i museets utställningen Formhistorien.
Läs mer i “Sök i samlingen”.

Dela: