Batalj av Stig Lindberg

Stig Lindbergs konstverk “Batalj” tillkom vintern 1966-67. Reliefen är utförd i samarbete med …

Staffan Stalledräng

Märta Måås-Fjetterströms bildvävnad Staffan Stalledräng kan idag betraktas som ganska typisk för sin …