Röhsskas nationella nätverksuppdrag

Röhsska museet har ambitionen att som det enda svenska museet i sitt slag fungera som en samlande kraft bland aktörer inom det vidsträckta området design, mode och konsthantverk. Samtidigt pågår också en särskild satsning på att nå en ny och yngre publik. Som innehavare av ett nationellt nätverksansvar är Röhsska museet en given mötesplats och en samordnare för en rad intressenter inom design och konsthantverksområdet. Bland återkommande samarbetspartners finns museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och i utlandet, universitet, högskolor och yrkesskolor, design- och konsthantverksorganisationer, företag, föreningar och konstnärsgrupper.

För nätverksuppdraget mottar museet ett särskilt statligt anslag. Museet genomför sitt nätverksuppdrag bland annat genom att anordna föreläsningar och seminarier och initiera utställningsprojekt och andra typer av samarbeten inom museets bevakningsområde. Stor vikt läggs vid att sprida kunskap om ämnesområdet från olika utgångspunkter samt stimulera till möten och debatt.

Föreläsningar och seminarier
Röhsska museet är en mötesplats mellan utövare och publik. Många av de utövande formgivare och konsthantverkare som ställer ut på museet får möta publiken i föreläsningar och seminarier. Vid sidan av detta ges också föreläsningar av mer teoretisk karaktär där publiken får möjlighet att ta del av aktuell forskning inom design- och konsthantverksområdet. Vidare presenteras också i lättillgängligt format debatter inom aktuella ämnen.

Pedagogik
Den pedagogiska verksamheten på Röhsska museet syftar till att förmedla utställningarna till vår publik. Målet är också att genom stimulerande och kunskapsberikande upplevelser fånga upp nya målgrupper. Med ett varierat utbud vill museet kunna skapa lustfyllda upplevelser och kreativa möten som leder till ett inspirerande lärande med stimulerande sinnen. Merparten av utställningarna har specialanpassade pedagogiska program riktade till både barn och vuxna. Vid sidan av de vanliga guidade visningarna finns det också välbesökta barnvagnsvisningar och pensionärsvisningar i stort sett varje vecka.

Digitaliseringsarbetet och museets webbsida
Röhsska museet arbetar kontinuerligt med att registrera samlingarna i databasen Museum Plus. På ett lokalt plan är arbetet med databasen samordnat med Sjöfartsmuseet och framför allt Göteborgs konstmuseum. Vid sidan av det lokala samarbetet kring Museum Plus ingår Röhsska museet dessutom i ett nationellt nätverk tillsammans med de övriga museer i Sverige som använder databasen, bland annat Nationalmuseum.

Digitaliseringsarbetet har kvalitetssäkrats genom forskningsprojektet Tillgängliggjord beståndsdatabas, som genomförts i samarbete med Göteborgs konstmuseum och finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Projektets fokus ligger på att tillgängliggöra föremålskatalogen och samlingarna, och att kvalitetssäkra överföringen av katalogdata under skiftet från en pappersbaserad kortkatalog till den nya databasen. Digitaliseringen av museets föremålskatalog är samordnad med en pågående förnyelse av museets webbsida. I Museum Plus finns en webbfunktion som gör att katalogen efterhand kommer att kunna göras tillgänglig via museets webbsida. Detta kommer att vara av stor nytta både vad gäller den allmänna publikens tillgänglighet till samlingarna och för det professionella utbytet med andra museer och kulturinstitutioner. Även möjligheterna att arbeta med nya pedagogiska grepp på museets webbsida kommer att förstärkas.

Sedan 2010 deltar Röhsska museet i det internationella webbprojektet Virtual Collection of Masterpieces. I detta projekt visar mer än hundra museer runt om i världen upp ett urval av mästerverk var ur sina samlingar av asiatisk konst och konsthantverk.

Dela: