Årsrapport 2012

Röhsska museets nationella nätverksuppdrag presenteras i början av varje år. Här är rapporten …

Röhsskas nationella nätverksuppdrag

Röhsska museet har ambitionen att som det enda svenska museet i sitt slag fungera som en samlande kraft bland aktörer inom det vidsträckta området design, mode …

Årsrapport 2011

Röhsska museets nationella nätverksuppdrag presenteras i början av varje år. Här är rapporten …

Årsrapport 2010

Röhsska museets nationella nätverksuppdrag presenteras i början av varje år. Här är rapporten …