Två forskningsseminarier om hantverk, riter och symboler

  • Textilkonstnären Birgitta Nordström genomför ett treårigt forskningsprojekt som kretsar kring textilens roll inom ritualer som iklädning, svepning och begravning. Bårtäcke av Birgitta Nordström.
  • Processbild, Birgitta Nordström.
  • I sin linda, Birgitta Nordström.

I samarbete mellan Röhsska museet, HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och Göteborgs slöjdförening ges 29 och 30 oktober två forskningsseminarier i konsthantverk som är öppna för allmänheten. Temat kretsar kring sociala ritualer och de rum och föremål som är knutna till dessa. Observera att arrangemanget den 29 oktober äger rum på HDK och det den 30 oktober äger rum på Röhsska museet.

Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00–15.00
Valerie DeMarinis:
Om ritualer och våra psykosociala behov av symboliska objekt.
Valerie DeMarinis är en internationellt uppmärksammad forskare inom religionspsykologi och professor vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet, samt ledare av sektionen för Hälsa och Välbefinnande inom IMPACT forskningsprogram vid samma lärosäte. Hon är också forskningsprofessor i Public Mental Health Promotion vid Innlands Hospital Trust, Norge. Hon har intresserat sig för mötet mellan religionspsykologi, vård och hälsa och är författare till bland annat böckerna Critical Caring: A Feminist Model for Pastoral Psychology (1993), Ritual Studies (1996), Tvärkulturell vård i livets slutskede (1996), Existential epidemiology (2003) och är en av redaktörerna för antologin Inspiration till religionspsykologin: Kultur, hälsa och mening (2011).
Plats: HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6–8, sal 310.

Torsdagen den 30 oktober klockan 13.00–16.00
I ritens rum – om mötet mellan tyg och människa.
50 %-seminarium inför licentiatexamen i konsthantverk, Birgitta Nordström.
Textilkonstnären Birgitta Nordström genomför ett treårigt forskningsprojekt som kretsar kring textilens roll inom ritualer som iklädning, svepning och begravning. Inom ramen för projektet utför Birgitta Nordström en biskopskåpa och en serie svepefiltar och bårtäcken. Projektet knyter an till hennes examensarbete från HDK 1995, där en serie bårtäcken ingick och visades i skolans examensutställning på Röhsska museet. I seminariet den 30 oktober deltar som opponent den norska textilkonstnären Kari Dyrdal, professor i textil vid Kunst- og designh øgskolen i Bergen.
Birgitta Nordström är en av fyra forskarstipendiater på HDK vars projekt kommer att resultera i en licentiatexamen och vars arbete finansieras av Göteborgs slöjdförening och genomförs i samarbete mellan HDK och Röhsska museet.
Plats: Röhsska museet, Brolidhallen

För båda arrangemangen gäller fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.

Dela: