Lusthuset från Kärralund

  • Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj från vägg. Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj från vägg. Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Röhsska museet äger och förvaltar ett lusthus placerat i Botaniska trädgården, Göteborg. Lusthuset uppfördes någon gång under perioden 1745 till 1772 på egendomen Kärralund i Örgryte vilken ägdes och beboddes av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Lusthuset skänktes till museet 1916 och flyttades på 1950-talet till Örtagården i Botaniska. Den lilla byggnaden är av stort kulturhistoriskt värde och har invändiga målningar av mycket hög kvalité.

Förstudien visade att byggnaden var i stort behov av restaurering och konservering. Under hösten 2013 genomfördes den första etappen av restaureringsåtgärder på exteriören. Projektet kommer att fortsätta under 2014–2015 och omfattar både rena konserveringsinsatser och publika arrangemang samt forskningsprojekt i samarbete med Botaniska trädgården, Institutionen för kulturvård samt Byggnadsvårds Nääs.

Nu är lusthusets exteriör restaurerad. Nästa gång du är i Botaniska trädgården, gå till Örtagården på kullen rakt framför entrén. Ta en titt du också!

Dela: