Forskning

  • En av de tidigare aldrig publicerade bilderna från Thorild Wulffs Kinaresa 1912. Bilden ingår i UBs handskriftsavdelning.

Sedan 2013 bedrivs forskning om Röhsska museets samlingar och historia. Forskningen bedrivs med finansiellt stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse.

Syftet är att genom forskning fördjupa kunskapen om Röhsska museets samlingar och därigenom ge möjlighet till att berika verksamheten med nya perspektiv.

Under 2013-2015 har forskningen huvudsakligen fokuserat på museets äldsta samlingar. De östasiatiska samlingarna består av omkring 1500 japanska föremål och ca 1400 kinesiska föremål. Syftet har varit att studera samlingarna ur ett kulturhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i hur samlingarna och föremålen kan knytas till olika sammanhang och berätta något om oss som människor i tid och rum. Forskningsresultaten tillgängliggörs genom publikationer, utställningar och på museets hemsida.

Forskningen bedrivs i flera projekt som i olika grad involverar museet personal, externa forskare och experter från andra minnesinstitutioner och universitet. Under hösten och våren har jag medverkat i ett forskningsprojekt tillsammans med Göteborgs konstmuseum och Göteborgs universitet. Utställningen ”Gränslöst, 1700-tal speglat i nuet”, visas på Göteborgs konstmuseum 4 maj–13 november, 2016. I utställningen presenteras, med exempel ur Röhsska museets kineserier, västerlandets syn på Kina, ett område där normer och värderingar ständigt är under omförhandling. En artikel om kineseriet som gränslös gränsmarkör presenteras i Skiascope 8.

Dela: