Röhsska Gunnebo Akademien

Röhsska Gunnebo Akademien bildades 2009 i syfte att vara ett regionalt forum för forskning och utveckling kring konst och kultur. Akademien drivs av Röhsska museet, Gunnebo Slott och Trädgårdar och Göteborgs universitet, i samverkan med Västra Götalandsregionen, samt representanter för näringslivet.

Akademien har som syfte att bidra till en hållbar kultur- och upplevelsenäring
Röhsska Gunnebo Akademien vill med sitt arbete framhålla betydelsen av samverkan mellan kultur och näring som en god kraft för regional utveckling. Akademien skall utveckla projekt och främja forskning som bidrar till en regional utveckling i linje med regionens vision om det goda livet. Det innebär bland annat att akademien skall bidra till en hållbar kultur- och upplevelsenäring där kulturturism, besöksutveckling och förvaltning av historiska miljöer lyfts fram. Ledord för akademins arbete är historisk trovärdighet, högklassigt hantverk, hållbar utveckling samt innovativ forskning.

Gunneboden
Det lilla huset ”Gunneboden” skapades som ett manifest med målsättningen att återerövra en kvalitativ byggnadskultur. Bodens utformning och egenskaper hämtar inspiration från de park- och trädgårdsbyggnader som under 1700-talet kallades för eremitage. Typen av byggnad var ursprungligen tänkt som primitiva och rustika små hus för avskildhet och eftertanke. Användningsområdet kan i dag mycket väl vara det samma, men också lämnas helt upp till brukarens behov och fantasi. Boden producerades av Gunnebo slott och trädgårdar och byggnadsmaterialen var lokalproducerade och valda med hänsyn tagen till traditionellt hållbart byggande.

Akademiens mobila kontor
Det lilla huset blev akademiens mobila kontor och utställningshall och har flyttat runt till både väntade och oväntade platser, såsom ankomsthallen på Landvetters flygplats, Domkyrkan, Nääs slott, med flera. I huset visades exempel på modern formgivning ur Röhsska museets samlingar, så som designgruppen Fronts grisbord och Gabor Palotais grafisk formgivningsnovell Odysseus. Vi tror att det väckt intresse för svenska hantverkstraditioner och på vad som händer i kollisionen mellan historia och nutid, centrum och periferi.

Trettioåtta tunnor guld
Akademien har givit ut två publikationer. Publikationen Trettioåtta tunnor guld tar sin utgångspunkt i John Halls affärsdrivande verksamheter och det sena 1700-talets dynamiska samhälle. De utökade handelskontakterna med Kina och de allt starkare kulturella influenser från Europa som ägde rum under denna tid har haft stor betydelse för hur Sverige ser ut idag. Med avstamp i det som i 1700-talets Göteborg ägde rum inom handel, konst, design och musik, drar vi paralleller till nutid och framtid. Trettioåtta tunnor guld anges ibland som den summa John Hall spenderade på uppförandet av Gunnebo.

Tolv toner
Publikationens nio artiklar går i musikens tecken och försöker precis som akademiens tidigare publikation Trettioåtta tunnor guld väva ihop en svunnen tid med vår egen samtid. Den här gången i en musikalisk artikelsamling vars klangbotten ger resonans mot bland annat arkitektur, design, konsthantverk, teknikens under, färger, tid och sinnesintryck.

 

Dela: