Museets modepublikation: Modets bildvärldar

Boken Modets bildvärldar – Studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Röhsska museet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås som pågick mellan 2010 och 2012. Boken lyfter fram mode som en betydelsefull kulturell yttring med tyngdpunkt på det visuella och symboliska.

Angelägen forskning
Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, ett nytt forskningsfält och ett nytt bevakningsområde i museisammanhang. Sedan 1996 samlar museet modeföremål och sedan 2007 har museet intensifierat arbetet med att samla och visa mode. Mot bakgrund av modesamlingens stora och snabba tillväxt är behovet av forskning mycket angeläget. Röhsska museets ambition är att verka i nuet och att skapa en aktuell modesamling med Haute couture, gatumode, prêt-à-porter och konstnärliga installationer som inte är bärbara.

Mode som bild
Boken belyser delar av Röhsska museets modesamling utifrån en rad skilda perspektiv med fokus på det konst- och bildvetenskapliga. Genom detta perspektiv lyfts visualiteten fram i modets bildkulturer. Boken behandlar såväl modebilder från skilda epoker men även mode som bild. Från det ickebärbara till gatans bärbara mode men också det plagg som endast bärs vid ett tillfälle, brudklänningen. En särskild presentation ges också över en av Göteborgs mest välkända modeskapare – Rohdi Heintz. Boken innehåller också en studie över hur Röhsska museet profilerat sig som modemuseum.

Viktigt samarbete
Projektet är inte enbart ett samarbete mellan museet och akademin, utan även mellan olika forskningsdiscipliner. Förutom det konst- och bildvetenskapliga perspektivet diskuteras Röhsskas modesamling ur etnologiska, företagsekonomiska och konsumtionsteoretiska perspektiv. Redaktörer och medförfattare till Modets bildvärldar – Studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling är Docent Bia Mankell, Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och FD Per Dahlström, tidigare intendent på Röhsska museet, numera på Göteborgs Konstmuseum. Övriga medverkande författare är FD Viveka Kjellmer, konst- och bildvetenskap och FD Eva Knuts, etnologi, verksamma vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet; Professor Karin M Ekström, företagsekonomi, Högskolan i Borås; Professor emerita Lena Johannesson, konst- och bildvetenskap, tidigare verksam vid Göteborgs universitet.

Generösa bidrag
Röhsska museet är idag Sveriges enda specialmuseum för mode, design och konstslöjd. Projektet ”Modets bildvärldar” finansierades av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse och fakultetsmedel medan Röhsska museet genom en donation av Karin och Sten Forselius finansierat tryck och publicering av boken. ”Modets bildvärldar” finns till försäljning i Röhsska museets butik och webbutik.

Dela: