Forskning

Sedan 2013 bedrivs forskning om Röhsska museets samlingar och historia. Forskningen bedrivs med finansiellt stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. Syftet är att genom forskning fördjupa kunskapen …

Lusthuset från Kärralund

Röhsska museet äger och förvaltar ett lusthus placerat i Botaniska trädgården, Göteborg. Lusthuset …