Röhsska museets samling

Röhsska museet har en omfattande föremålssamling på uppemot 50 000 objekt, fördelade inom kategorierna konsthantverk, design och mode. Huvuddelen av föremålen i samlingen utgörs av äldre …

Kategori: Samlingen

Ny unik vas i museisamling

Under 2015 samlade Röhsska museet in 118 nya föremål till samlingen. En spektakulär …

Kategori: Samlingen

Falk Simons silversamling

Falk Simons silversamling är en magnifik donation av äldre guld- och silverföremål av stort …

Kategori: Utställningar

Batalj av Stig Lindberg

Stig Lindbergs konstverk “Batalj” tillkom vintern 1966-67. Reliefen är utförd i samarbete med …

Kategori: Samlingen