Röhsska museet fyller 100 år!

  • Personalfoto ur Röhsska museets arkiv.
  • Så här såg Röhsska museet ut 1917, ett år efter öppnandet.
  • Röhsska museets fasad 1923.

PRESSMEDDELANDE

Röhsska museet firar sin hundraårsdag genom att blicka både framåt och bakåt. Det blir fyra inspirerande och lärorika jubileumsdagar, som tar oss med på en resa genom designhistorien där samlandet står i fokus.

De fullmatade jubileumsdagarna, 15–18 september, bjuder på föredrag, visningar, samtal och evenemang. Inbjudna experter berättar om museets donatorer och dess byggnadshistoria medan museikollegor från Norge och Storbritannien ger perspektiv på den internationella utvecklingen för designmuseerna under 2000-talet. I ett särskilt seminarieblock uppmärksammas museets roll som scen för den politiska textilkonsten med utgångspunkt från den då mycket omtalade utställningen Verkligheten sätter spår, som visades på museet 1975. De genom museet nyutgivna böckerna om äventyraren och Kinaresenären Thorild Wulff presenteras, generationskören sjunger och Gothenburg Roller Derby har uppvisning och workshop i samarbete med Malmökonstnären Karolina Pistolina Wojcik.

Övergripande tema för jubileet är samlande, som flera av museets utställningar under året anknyter till. I den pågående utställningen Bara det bästa presenteras ett urval av den omfattande samlingen modedräkter som dräkthistorikern, modetecknaren, journalisten och författaren Tonie Lewenhaupt skänkt till Röhsska museet under de senaste 20 åren. Jubileumsdagarna avslutas med att vi hör henne berätta om konsten att spara kläder.

– Tonie Lewenhaupts samling är i alla avseenden magnifik. Den innehåller dräkter från det sena 1800-talet fram till 1990-talet och en helt unik samling fransk haute couture, vilket är mycket ovanligt utanför Frankrike idag, säger museets intendent Josefin Kilner.

Under lördagen presenterar forskaren Ritwa Herjulfsdotter äventyraren, botanikern och insamlaren Thorild Wulff som 1912–13 reste till Kina med uppdrag att samla in föremål till det blivande museet. Med stöd av Röhsska museets vänner och Torsten Söderbergs stiftelse ger Röhsska museet ut tre böcker om Thorild Wulff och hans betydelse för museet. Böckerna säljs till specialpris under jubileumsdagarna i museets butik.

Jubileet inleds torsdag 15 september klockan 10.00 med att museichef Susanne Erixon hälsar välkommen i auditoriet.

Det är fri entré till museet och alla programpunkter under jubileumsdagarna 15–18 september. Under torsdag–fredag, 15 och 16 september, är det utökade öppettider: 10.00–17.00.

Jubileumsprogrammet i sin helhet.

Pågående utställningar

Bara det bästa – ur Tonie Lewenhaupts donation av modedräkter visas till 8 januari 2017. .

Joe Hedlund: Konsten som hem – hemmet som konst visas till 25 september 2016.

Under jubileet uppmärksammar museet några av de donatorer som frikostigt stöttat museets verksamhet genom åren. I trapphallen öppnar vi utställningen Tack! Axplock bland Röhsska museets donationer under 100 år som visar ett urval föremål donerade av Röhsska museets vänförening, Hjalmar Wijk, Björn Lundberg, Marianne Erikson, Tomas Söderberg samt Gerda Strömberg med familj.

Röhsska museets jubileumsdagar genomförs med generösa bidrag från museets vänförening och HIGAB.

Kategori: Pressmeddelanden

Dela: