Pressmeddelande Riksantikvarieämbetet röntgar Röhsskas buddhor

  • Konservator Susanne Stenbäcken inspekterar en buddhaskulptur. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Magnus Mårtensson från Riksantikvarieämbetet förbereder för röntgenfotografering. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Röntgenfoto analyseras. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Magnus Mårtensson och Kaj Thuresson från Riksantikvarieämbetet förbereder för röntgenfotografering. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Röntgenfoto. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Riksantikvarieämbetet kommer den 22 augusti till Röhsska museet och röntgenfotograferar buddhaskulpturer ur den östasiatiska samlingen. De monumentala, flerhundraåriga träskulpturerna ingår i den föremålssamling som äventyraren Thorild Wulff förvärvade för museets räkning under sin Kinaexpedition 1912-13. 

De är köpta från ett tempel i The Western Hills, Peking, sändes från Shanghai den 5 april 1914 med S/S Peking och anlände Masthuggskajen i Göteborg samma år. Buddhorna har varit utställda på museets sedan det öppnade 1916 och i samband med renovering och omgestaltning av den östasiatiska basutställningen kommer skulpturerna rengöras och konserveras.

Genom Riksantikvarieämbetet och samarbetsprojektet ”Gästkollega vid kulturvårdslaboratoriet” får Röhsska museet nu möjlighet att studera konstverken på nära håll. Som första steg kommer de förgyllda och lackade skulpturerna bli röntgenfotograferade av Riksantikvarieämbetes tekniker på plats i museet. I nästa steg åker museets konservator till laboratoriet i Visby och analyserar provmaterial från skulpturerna med hjälp av specialister inom området. Arbetet kommer att ge svar på frågor kring hur skulpturerna är uppbyggda och vilka material som använts. Förhoppningsvis kommer museet också kunna tidsbestämma dem med större säkerhet än tidigare.

Genom resultaten av analyserna kan museet också att kunna fatta väl underbyggda beslut när det gäller vård, konservering och långsiktig förvaltning av de känsliga föremålen. De nya rönen om skulpturerna kommer också att presenteras för museets publik i den permanenta östasiatiska utställningen, som efter omgestaltning och renovering planeras återöppna 2017.

Kontakta oss gärna för ytterligare information eller för att boka in ett besök.
Kommunikatör: Charlotta Norell, charlotta.norell@kultur.goteborg.se, +46 31 368 31 70.

Kommunikationsansvarig Riksantikvarieämbetet: Åsa Sundin, asa.sundin@raa.se, +46 70 995 92 51.

Kontaktpersoner: Susanne Stenbäcken, konservator
susanne.stenbacken@kultur.goteborg.se, +46 31 368 31 67.

Josefin Kilner, Intendent för samlingarna
josefin.kilner@kultur.goteborg.se, +46 31 368 31 63.

Susanne Erixon, Museichef Röhsska Museet
susanne.erixon@kultur.goteborg.se, +46 31 368 31 55.

Kategori: Pressmeddelanden

Dela: