Pressmeddelande Prunus, Tahiti och Batalj. Stig Lindberg i samlingarna

  • Stig Lindberg (1916-82). Fat, fajans, Gustavsbergs Studio 1942. Unikat. Diameter 57 cm. Drejat av Berndt Friberg. Tidigare i Hjalmar Olsons samling. Tillhör Röhsska museet. Foto: Bukowskis.

16.06 2016

På Röhsska museet visas under sommaren en mindre utställning i trapphallen, med föremål av Stig Lindberg ur museets samlingar samt några inlån från privatsamlingar. I sex montrar ges exempel på Stig Lindbergs formgivning av porslin och plast, hans färgstarka fajanser, arbetet med unika stengodsföremål och hans verksamhet som illustratör. På samma våningsplan finns Röhsska museets permanenta utställning, som också den innehåller många föremål av Stig Lindberg, bland annat den stora väggutsmyckningen ”Batalj” från 1966-67.

I år är det 100 år sedan keramikern och formgivaren Stig Lindberg (1916-82) föddes. Han var en av dem som gav form åt det svenska folkhemmet under 1940-, 50-, 60- och 70-talen med en mångsidig produktion som spände över flera olika områden. Idag är hans design återigen aktuell och en rad av hans modeller och dekorer nytillverkas. Stig Lindbergjubileet uppmärksammas i Sverige på flera sätt, bland annat med en vandringsutställning som har premiär på Gustavsbergs porslinsmuseum.

I Röhsska museets lilla utställning ingår tre föremål av Stig Lindberg som nyligen köpts in till museets samlingar. Mest spektakulärt är ett stort, unikt fajansfat egenhändigt målat av Stig Lindberg 1942. Det anslående fatet, som har ett surrealistiskt inspirerat motiv, har tidigare funnits i Hjalmar Olsons samling. Hjalmar Olson (1902-90) arbetade på Gustavsbergs porslinsfabrik 1929-68, större delen av tiden som verkställande direktör. Det var Olson som ursprungligen fångade upp den unge talangen Stig Lindberg när han som tjugoåring hade tagit sig ut till Gustavsberg och självsäkert erbjudit fabriken sina tjänster som formgivare.

Utställningen öppnar den 22 juni klockan 17.30. Susanne Erixon, Röhsska museets chef, hälsar välkommen. Efter utställningen har öppnat håller Love Jönsson, intendent vid Röhsska museet, klockan 18.00, föredraget Stig Lindberg – folkhemmets framgångsrike formgivare i Studio Röhsska. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.

Utställningen visas 22 juni–28 augusti 2016.

Kontaktperson: Love Jönsson, intendent. love.jonsson@kultur.goteborg.se, +46 31 368 31 68.

Kategori: Pressmeddelanden

Dela: