Pressmeddelande Joe Hedlund: Konsten som hem – hemmet som konst

  • Interiörbild från Joe Hedlunds hem och ateljé.
  • Joe Hedlund, ”Till Harriet Löwenhjelm en 'kostbar krysolit' jag ville ge –”, 1964, akvarell på papper. 5,8 x 10,3 cm. Tillhör konstnären.

PRESSMEDDELANDE OCH INBJUDAN TILL PRESSVISNING
JOE HEDLUND: KONSTEN SOM HEM – HEMMET SOM KONST

Sedan 1970-talet har Joe Hedlund inrett sin lägenhet i Göteborg på ett sätt som bryter mot vårt samhälles ideal om det funktionella hemmet. Golv, väggar och möbler täcks av en rikedom av föremål som speglar ett livslångt och passionerat samlande av bland annat asiatisk keramik, folkkonst, svensk allmoge och arkeologiska fynd. Konstnären lever tätt inpå tingen och låter dem spela rollen av en inspirationskälla för sitt huvudsakligen abstrakta måleri.

Kopplingen mellan samlande och konstnärligt skapande står i centrum för Röhsska museets samarbete med Göteborgskonstnären Joe Hedlund. Utställningen ingår i Röhsska museets 100-årsjubileum och är ett av flera arrangemang under året som knyter an till temat samlande.

I utställningen visas rekonstruktioner av delar av Joe Hedlunds hem tillsammans med hans målningar. Utsnitten ur hemmiljön ger exempel på hans fria och poetiska sätt att skapa samband mellan till synes disparata ting. Betraktarens blick kan röra sig från en antik kinesisk stengodsurna till en plastbit upphittad på gatan, vidare till en glasskärva, ett samling mynt, ett fragment av en träskulptur och en av konstnärens egna målningar. Hemmet är här både en vardaglig livsmiljö, ett allkonstverk som omsluter besökaren och en vision om ett estetiskt universum utan gränser.

Joe Hedlund är född 1931 och utbildad på Valands konstskola och i Paris på 1950-talet. Hans måleri präglas av små format och han har sedan 1970-talet framförallt odlat akvarellen som sitt medium. Han har vid några tillfällen visat mindre delar av sin keramiksamling tillsammans med sitt måleri, men Röhsska museets utställning blir den första där hans gestaltning av hemmet som ett konstverk ges en större presentation. Det är museets förhoppning att utställningen ska få en större publik att upptäcka hans särpräglade och originella konstnärskap.

Till utställningen publiceras en illustrerad bok med texter av konstnären själv samt tidigare museiintendenten Håkan Wettre, kritikern Magnus Haglund och Röhsska museets intendent Love Jönsson.

Pressvisning sker i närvaro av Joe Hedlund den 9 juni klockan 11.00

Utställningen har vernissage den 11 juni klockan 13.00 och invigs av Björn Fredlund, tidigare chef för Göteborgs konstmuseum.

Utställningen visas 11 juni–25 september 2016.

Kategori: Pressmeddelanden

Dela: