Fasadens ristningar

På långt avstånd syns det inte men den som går nära och riktigt noga studerar Röhsska museets ytterväggar kommer att fascineras av en mängd mystiska symboler och tecken. Teglet är handslaget det vill säga varje tegelsten är tillverkad för hand i en form. Det är en metod som ger varje tegelsten sin egen individuella form och gör det lätt att förse tegelstenen med ristningar.

Budskap från en annan tid
Röhsska museets ristningar bär på budskap från en annan tid, nästan precis 100 år gamla. Någon har för hand med hjälp av en pinne ritat i den mjuka leran. Det kan vara någon av de skånska tegelslagarna i Börringe som tillverkade tusentals och åter tusentals tegelstenar men det kan också vara arkitekten själv, Carl Westman eller museets första chef Axel Nilsson som har lämnat dessa tidsspår i Röhsska museets väggar. Tanken med det handslagna teglet var att ge museets ytterväggar en levande yta som påminner om medeltida byggnadstradition.

Årtal och initialer
Den som går runt museets fasad och letar efter tecken och symboler i teglet kan hitta blommor och blad, hjärtan, ringlande ormar, skepp och tre kronor och geometriska mönster av olika slag. På tegelstenarna har någon för hundra år sedan ristat in ordet MUSEUM, UTSTÄL, tegelbruk och på ett annat tegel syns GÖTEBOR, 1912, Y T B, 1916 och C.W. Kanske finns det fler budskap inristat i teglet?

Dela: