Arkitekturhallen

Arkitekturhallen är en pampig och intresseväckade lokal som du hittar på entréplan. Två ståtliga pelarhuvuden och den dekorativa dörromfattningen i sandsten är original från Gustaf III:s Gustavianska operahus ritat av Carl Fredrik Adelcrantz, 1777–1782. Det välvda trätaket är inspirerat av medeltida kyrktak och handmålades av konstnärerna Brocke Blückert och Olle Nordmark. Från balkongen på första våningen, som är en musikläktare från Norrköpings gamla rådhus, finns möjlighet att studera takmålningen i detalj.

Babylonska reliefer
I lokalen finns också två tegelreliefer, ett lejon och en drake, som härstammar från Babylon på Nebukadnessar II:s tid (604–562 f kr). Lejonet är från tronsalen och draken från Ishtarporten. I Sverige är dessa ensamma representanter för de gamla babyloniernas konstnärliga kultur. Lejonet symboliserar den assyrisk-babylonska gudinnan Ishtar, identifierad med den sumeriska Inanna och draken var överguden Marduks heliga djur.

I Arkitekturhallen finns i dag museets butik.

Dela: