Knut J:son Mark – driftig industriman med många järn i elden

  • Knut J:son Mark, arkivbild tillhörande Röhsska museet.

Politikern, affärs- och industrimannen Knut J:son Mark föddes den 4 augusti 1869 i Göteborg. Fadern hette Johannes Johansson (1841–1898) och moderns namn var Eleonore Lovisa Bourn (1844–1919). Släkten härstammar från socknarna Fritsla och Seglora i Marks härad.

Jorden runt
Knut J:son Mark gick som barn i B.C. Rodhes skola och fortsatte därefter att studera vid Högre latinläroverket i Göteborg. Han utexaminerades vid Göteborgs handelsinstitut år 1886. Han anställdes tidigt i familjefirman Johansson & Carlander där han blev delägare år 1894. Knut var kusin med en annan av Röhsskas donatorer, Axel Carlander. Med samma kusin gjorde den 22-årige Knut en jordenruntresa under 1891–1892. Under resan samlade de båda etnografiska föremål från bland annat Ceylon och Tibet, som de vid hemkomsten skänkte till Göteborgs museum. Knut J:son Mark återvände till Göteborg och blev efter några år VD för textilföretaget Gamlestadens Fabrikers AB (numera Investment AB Asken). Gamlestadens Fabrikers AB startades av Marks far och Christopher Carlander. Man tillverkade bland annat spinneriprodukter, bomullsvävnader och fisknät.

Driftig företagsledare och styrelseproffs
Knut J:son Mark utvecklade företaget och engagerade sig som ordförande i en rad styrelser: Försäkrings AB Ocean, Bostads AB Nutiden, AB Götaverken, Gamlestadens Fabrikers AB, AB Sjuntorp och AB Göteborgs Hypotekskassa. Knut J:son Mark var dessutom vice ordförande i bland andra styrelserna för Ångfartygs AB Ocean, Gårda Fabrikers AB, Rederi AB Transmark och SKF. Det var till Knut och hans kollega Axel Carlander som Sven Wingquist kom 1906 och fick stöd för sin uppfinning av det självinställande kullagret. År 1907 grundade Mark och Carlander SKF (Svenska Kullagerfabriken).

Vid sidan av familjen, chefskapet och alla styrelseposterna hann Knut J:son Mark att vara ledamot av handelskammaren i Göteborg, styrelsen för Börssällskapet, stadsfullmäktige och Göteborgs spårvägar, Göteborgs högskola, kyrkofullmäktige med flera. Han var också ledamot av Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. År 1902 gifte sig Knut J:son Mark och Ingeborg Nicoline Monrad-Aas (1880–1963) och de fick barnen Knut Knutsson Mark, Florence Mark och Peter Knutsson Mark.

Vasaorden och Nordstjärneorden
Knut erhöll utmärkelserna kommendör av första klass av Nordstjärneorden och Vasaorden. Knut J:son Mark verkade som donator genom Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse vilken år 1917 överlämnade 300 000 kronor till Göteborgs stad att användas till bostadshus med mindre lägenheter. För Röhsska museets räkning instiftade Knut J:son Mark en fond för inköp av föremål.

Knut J:son Mark avled den 9 februari 1958 och vilar i familjegraven på Östra kyrkogården i Göteborg.

/ Ritwa Herjulfsdotter, fil dr

Dela: