Visning: Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

Visning: Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

Visning: Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

Visning: Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

(Engelska) Guided Tour: Picasso on a Plate: Ceramics 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

Visning: Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

(Engelska) Guided Tour: Picasso on a Plate: Ceramics 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

(Engelska) Guided Tour: Picasso on a Plate: Ceramics 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

(Engelska) Guided Tour: Picasso on a Plate: Ceramics 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …

(Engelska) Guided Tour: Picasso on a Plate: Ceramics 1948–1971.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), …