Sponsors and Partners

  • Skulptur av direktör Falk Simon som 1934 donerade en magnifik samling med äldre guld- och silverföremål av stort konsthistoriskt värde till Röhsska museet. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Thanks to our benefactors, sponsors and partners the Röhsska Museum is where it is today. We are proud and grateful for all the support and dedication that the museum has received over the years!

Are you or your company interested in contributing to the Röhsska museum, please contact us!

Benefactors
August & Wilhelm Röhss
Hjalmar Wijk
Caroline Wijk
Klas Fåhraeus
Carl O. Wijk
Hedvig & Axel Carlander
Gustaf Friländer
Carl Wincrantz
Röhsska Konstslöjdsmuseets Vänner
Johannes Rudbeck
Gustaf Werner
Theodor & Hanne Mannheimers Fond
Knut J:son Mark
Jan K:son Mark
Knut K:son Mark
Peter K:son Mark
Magnus Eidem
Elin Janson
Falk Simon
Hilda Sparre
Renee Eander
Albert Ekman
Arnulf Olsson
Torsten Söderbergs Stiftelse
Ragnar Söderbergs Stiftelse
Karin och Sten Forselius

Share: