Dufygobeläng på återbesök till Frankrike

  • Musée Matisse du Cateau-Cambrésis
  • Gobelängen anländer till museet.
  • Gobelängen packas upp och rullas ut.
  • Upphängning av museets personal.

Röhsska museets konservator Susanne Stenbäcken har nyligen besökt Musée départemental Matisse i den nordfranska staden Le Cateau-Cambrésis för att närvara vid uppackning och hängning av ett betydelsefullt verk ur Röhsskas textilsamling. Det är den franske konstnären Raoul Dufys gobeläng ”Amphitrite”, inköpt till Röhsska museet 1937, som lånats ut till en utställning som fokuserar på Henri Matisses gobelänger men också innehåller arbeten av hans samtida kollegor.

Raoul Dufy (1877-1953)var en mångsidig konstnär, främst känd som målare med flödig pensel men också verksam som formgivare av tyger och tapeter. Tygerna, som ofta har blomstermotiv, ritades för bland andra modeskaparen Paul Poiret och textilfirman Bianchini-Ferier. Även gobelängvävningen lockade Raoul Dufy. Röhsska museets färgstarka Amphitrite vävdes 1936 av en ateljé i den lilla franska staden Aubusson, som ända sedan senmedeltiden varit berömd för sin gobelängtillverkning. Som förlaga användes en målad skiss av konstnären.

Dufy – det goda livets konstnär

I Raoul Dufys bilder gestaltas ett gott och bekymmersfritt liv. Segeltävlingar, hästkapplöpningar och praktfulla blomsterstilleben tillhör de återkommande motiven. I ”Amphitrite” står Medelhavet i centrum. I äldre grekisk mytologi var Amphitrite havsguden Poseidons hustru. Här tronar hon i förgrunden av bilden, hållande en snäcka i höger hand som hon lyfter mot örat. Runt henne har konstnären fritt grupperat fiskare, fritidsklädda turister, en liten hamnstad och fartyg i olika storlekar. Den kraftfulla kantbården är fylld med snäckor, vars skulpturala former skickligt framhävs.

Bilden kan uppfattas som idylliserande och världsfrånvänd. 1930-talet, då verket utfördes, präglades i Europa av politisk och ekonomisk turbulens. Snart skulle andra världskriget komma att bryta ut. Det är intressant att här notera det stora skepp, med mörkt skrov och omgivet av dramatiskt rödsvarta moln, som tornar upp sig vid horisonten. Båten framstår som en budbärare om kommande orostider.

En efterfrågad gobeläng

”Amphitrite” visades för första gången på Röhsska museet 1937 i en utställning anordnad i samarbete med Svensk-Franska konstgalleriet i Stockholm. Verket kunde köpas in till museet med hjälp av ett bidrag från dess vänförening. Gobelängen är utförd i endast två exemplar, och är ett av flera 1900-talsverk i Röhsskas textilsamling med stark internationell lyskraft. Den var utlånad till den stora Dufyretrospektiven på Hayward Gallery i London 1983 och även till utställningen ”Raoul Dufy – du motif à la couleur” på Musée Malraux i konstnärens födelseort Le Havre 2003. På Röhsska museet har den visats bland annat i utställningarna ”Vängåvor” 2002 och ”Varje bild berättar en historia” 2012.

Utställningen “Tisser Matisse” på Musée départemental Matisse i Le Cateau-Cambrésis pågår från 15 november 2014 till 8 mars 2015.

Love Jönsson

Kategori: Blogg

Dela: