Exklusiv visning av Bohus Stickning

  • Kerstin Olsson, här i svart med ryggen åt kameran, berättar om Bohus Stickning för delar av vänföreningen.

Plaggen från föreningen Bohus Stickning tillhör de föremål i Röhsska museets textilsamling som museet ofta får förfrågningar om. Ett litet antal plagg visas permanent på museet men de flesta finns i magasinet. En specialvisning av delar av Bohus Stickning-samlingen gjordes den 21 oktober för medlemmar i museets vänförening. Två grupper om sammanlagt ett tjugotal medlemmar fick se utvalda plagg och möta Kerstin Olsson som var anställd som formgivare på Bohus Stickning mellan 1958 och 1969. Kerstin Olsson berättade livfullt om det dagliga arbetet på Bohus Stickning och om föreningens samarbeten med andra formgivare, bland annat Göta Trägårdh.

Föreningen Bohus Stickning stiftades 1939 som ett projekt för att skapa möjlighet till extrainkomster via hemarbete för kvinnor i Bohuslän. Från föreningens central i Göteborg skickades garner och stickbeskrivningar ut till stickerskor runtom i Bohuslän, som sedan returnerade stickade plagg. Vissa kvinnor hade rollen som kontaktpersoner i sitt närområde och distribuerade garner och ordnade stickkurser. Föreningen marknadsförde och sålde produkterna, bland annat via en specialbutik i Arkaden i Göteborg. Till en början var produktionen ganska anspråkslös men snart skapades den särskilda Bohus Stickning-stilen, präglad av fina ullkvaliteter från får och angora och eleganta, detaljrika mönster. Liksom mycket annan hemslöjdsbetonad produktion i Sverige vid denna tid hade Bohus Sticknings verksamhet karaktären av ett möte mellan tradition och modernitet. Hantverket och den utspridda, småskaliga produktionsformen knöt an till historien, men modeller, mönster och färger stod ofta nära det samtida modet.

Föreningens ledargestalt under hela dess verksamhetstid var Emma Jacobsson, som ursprungligen engagerade sig i stickningen i sin roll av landshövdingefru. Från början drevs föreningen från landshövdingens residens på Södra hamngatan i Göteborg, men senare flyttade man till specialritade lokaler i ett hus på Guldheden i närheten av Wavrinskys plats. Med Röhsska museet hade Bohus Stickning ett nära samarbete och plagg från föreningen förekom ofta i utställningar i huset.

Efter att föreningen avvecklats 1969 donerades ett stort antal plagg samt mönsterkort, stickprover och garnprover till Röhsska museet. Samlingen har sedan fått flera tillskott genom privata donationer, senast nu hösten 2014 då tre föremål donerats av en privatperson i Stockholm. Plagg från Bohus Stickning finns också bland annat på Bohusläns museum och på Nationalmuseum, medan föreningens arkiv är placerat i Kvinnohistoriska samlingarna på Göteborgs universitetsbibliotek.

Föreningen Röhsska konstslöjdmuseets vänner stiftades redan 1917 och har sedan dess aktivt stöttat museet, framförallt genom donationer. För medlemmarna arrangeras en rad aktiviteter som till exempel förhandsvisningar av utställningar, magasinsvisningar och ibland resor. Medlemskap i föreningen kostar 200 kr per år. Läs mer om föreningen här.

Love Jönsson

Kategori: Blogg

Dela: