Röhsska museets vänner: program hösten 2017

  • Årets pristagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris - Daniel Rybakken
    Daniel Rybakken - årets pristagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris. Foto: Kalle Sanner
  • Daniel Rybakkens konsverk Light Tray
    Daniel Rybakkens objekt, Light Tray. Foto: Kalle Sanner och Daniel Rybakken
  • I likhet med många andra konstindustrimuseer grundades Röhsska museet med hjälp av privata donationsmedel. Museet bär sitt namn efter de två grosshandlarbröderna Wilhelm Röhss (1834–1900) och August Röhss (1836–1904) som genom en testamentarisk gåva möjliggjorde uppförandet av museet. Foto: Carl Ander, Röhsska museet

Här presenteras vänföreningens aktiviteter under hösten 2017.

Perioden då museet har tillfälligt stängt för besökare blir en annorlunda tid för Röhsska museet då inga publika aktiviteter kommer att pågå i huset. För Vänföreningens del innebär det också att visningar, föredrag och årsmöte kommer att äga rum utanför museet. Vänföreningens styrelse beklagar att det bedömts vara nödvändigt att stänga museet, men vi kommer att, på alla sätt som vi kan, stödja medarbetare och ledning i det arbete som ligger framför dem och jag vet att Vänföreningens stöd och engagemang betyder mycket för museet.

Vänföreningen 100 år
Firandet av Vänföreningens 100-årsjubileum inleds med en presentation av boken ”Gjutjärn i Röhsska museets samlingar” den 4 december, se nedan. Den planerade jubileumsfesten flyttas fram och kommer att hållas i museets lokaler i nära anslutning till museets återöppnande.

Under hösten 2017 kommer vi att ha följande aktiviteter:

Måndag 2 oktober
Presentation av nya museichefen Nina Due, med efterföljande lätt supé

Plats: Museichefens presentation äger rum i Stadsbibliotekets hörsal, en trappa ner från gatuplanet. Supén intar vi på våning 3, dit man kommer via personalhiss i sällskap med Vanja Hermelin. Presentationen börjar klockan 17.00.
Anmälan till supé senast 22 september till Cecilia Falkman, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Lördag 4 november
Prisceremoni för Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017
Plats: Prisceremonin äger rum i Göteborgs Universitets huvudbyggnad i Vasaparken och tar sin början klockan 16.00. Efter ceremonin visar pristagaren sin utställning på Stadsbiblioteket. Begränsat antal.
Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 har tilldelats den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken.
Anmälan senast 31 oktober till Cecilia Falkman, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Tisdag 14 november
Visning av Daniel Rybakkens utställning
Plats: Utställningshallen, Göteborgs Stadsbibliotek. Klockan 16.45. Föreningen Norden har bokat en visning av pristagaren Daniel Rybakkens utställning. Ett begränsat antal av Vänföreningens medlemmar har möjlighet att delta.
Anmälan senast 10 november till Cecilia Falkman, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fredag 24 november
Guidad visning examensprojekt från HDK
Plats: Wernstedthallen, Röhsska museet. OBS! Ingång från Chalmersgatan. Visningen börjar klockan 15.00. HDK:s designstudenter på kandidat- och masternivå ställer ut sina examensprojekt i en alternativ utställning. Tanken är att bryta med det traditionella utställningsformat som präglat examensutställningar genom åren och som inte passar de projekt och frågeställningar som studenterna arbetar med idag. Utställningen ingår i HDK:s nya satsning OPEN WEEK – Göteborg designfestival och visas av utställningens curator professorn vid HDK, Onkar Kular. Visningen är på engelska. Begränsat antal.
Anmälan senast 21 november till Cecilia Falkman, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Måndag 4 december
Boksläpp inleder Vänföreningens jubileumsfirande
Plats: Flickorna Kanold, Stora Saluhallen. Begränsat antal. Klockan 16.30.
Fil dr Ritwa Herjulfsdotter presenterar boken: “Gjutjärn i Röhsska museets samlingar”. Professor emeritus Martin Fritz berättar om gjutjärnets historia i Göteborg.
Anmälan senast 1 december till Cecilia Falkman, kontaktuppgifter finns här nedanför.

Kontaktuppgifter till anmälan
Cecilia Falkman
cjf@fid.se
031-160058

Mer information om Röhsska museets vänförening hittar du här

Dela: