Till föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner

 • Aftonklänning "Lumière" av Jean-Paul Gaultier (*1952). Haute couture-kollektionen sommaren 2007 Paris, 2006-2007. RKM 78-2007. Gåva av Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte onsdagen den 26 april 2017 kl 17:00
Lokal: Stadsbiblioteket, Götaplatsen,
samling vid receptionen

Föredragningslista:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av justerare
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse för år 2016
 6. Årsrapport 2016
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse:
  5 ordinarie ledamöter
  2 suppleanter
 11. Val av revisorer:
  2 ordinarie
  1 suppleant
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse kommuniceras ut internt. Årsrapport 2016 finns tillgängliga vid årsmötet, kan även hämtas i förväg på stadsbiblioteket efter kontakt med Vanja Hermelin vanja.hermelin@kultur.goteborg.se fr o m tisdagen 18 april.

Kl 18:
Föredrag av Annika Ekdahl  De där hjortarna
Under 2000-talet har Annika Ekdahl trätt fram som en av Sveriges främsta textilkonstnärer. I monumentala, detaljrika gobelänger skildrar hon händelser och miljöer som har kopplingar till hennes familj, arbete och resor. Hennes verk har väckt stor uppmärksamhet internationellt och hon har under de senaste åren främst arbetat med beställda verk till Høgskolen i Oslo och Uppsala universitet. Sedan 2012 innehar hon Barbro Wingstrands gästprofessur vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och var 2008-2011 professor i textilkonst vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk. I Röhsska museets samlingar är Annika Ekdahl representerad sedan 2012 med gobelängen Barockfesten, som har en central plats i hennes konstnärskap. I föredraget berättar hon om sitt arbete och om sitt förhållande till den historiska gobelängkonsten. Exklusivt för Vänföreningens medlemmar.

Kl 19: Gemensam supé bestående av soppa med tillbehör, vatten/vin, kaffe och kaka. Kostnad 130 kr per person.  Bindande anmälan om deltagande i supén senast tisdag 18 april till Cecilia Falkman, via e-post: cjf@fid.se eller tel: 031-160058.

Göteborg den 27 mars 2017

Tomas Söderberg
Ordförande

Vänförening logotyp

Dela: