Röhsska museets vänner: program våren 2017

  • Mönster från utställningen Sápmi runt hörnet. Konstnär: Leila Nutti
  • I likhet med många andra konstindustrimuseer grundades Röhsska museet med hjälp av privata donationsmedel. Museet bär sitt namn efter de två grosshandlarbröderna Wilhelm Röhss (1834–1900) och August Röhss (1836–1904) som genom en testamentarisk gåva möjliggjorde uppförandet av museet. Foto: Carl Ander, Röhsska museet

Som vän till Röhsska museet får du möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom museets områden.
Du blir inbjuden till föreläsningar och aktiviteter, och du bidrar till inköp av viktiga föremål till museets samlingar. Röhsska museets vänner hälsar dig varmt välkommen till höstens aktiviteter och sammankomster.

Perioden mellan 27 februari 2017 och 2 juni 2018 blir en annorlunda tid för Röhsska museet då inga publika aktiviteter kommer att pågå i huset. För Vänföreningens del innebär det också att visningar, föredrag och årsmöte kommer att äga rum utanför museet. Vänföreningens styrelse beklagar att det bedömts vara nödvändigt att stänga museet, men vi kommer att, på alla sätt som vi kan, stödja medarbetare och ledning i det arbete som ligger framför dem och jag vet att Vänföreningens stöd och engagemang betyder mycket för museet.

I höst firar vi Vänföreningens 100-årsjubileum, då hoppas vi på stor uppslutning!

Under våren 2017 kommer vi att ha följande aktiviteter:

Onsdagen 15 februari
kl 18.00
Lokal: Museets auditorium
Föredrag av Christian Björk

Från utmobbad och bortglömd till superhet världskändis – om möbelarkitekten Axel Einar Hjorth

Axel Einar Hjorth var chefsarkitekt på Nordiska Kompaniet 1927-1938 och hans särpräglade möbler och inredningar visades i mellankrigstidens stora utställningar i Sverige och utomlands. I den svenska designhistorien har han dock varit mer eller mindre bortglömd fram till alldeles nyligen. Forskaren Christian Björk diskuterar med utgångspunkt i Axel Einar Hjorths verksamhet hur funktionalismens historia skrivits under efterkrigstiden. Är det ideologiska överväganden som gör att vissa formgivare, utställningar och formspråk återkommer i bok efter bok, medan andra glömts bort? Och vad är det som gör att en formgivare som Hjorth under 2000-talet har skrivits in i designhistorien igen?

Christian Björk har skrivit och medverkat i flera böcker om svensk designhistoria, bl.a. Axel Einar Hjorth (2009), Estrid Ericson (2012) och Näfveqvarns bruk: konstnärer och arkitekter till industrin (2013). 2016 disputerade han vid Stockholms universitet på avhandlingen Den sociala differentieringens retorik och gestaltning : kritiska perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering i Stockholm från 1900-talets mitt. Föredraget ges i samarbete med Röhsska museets vänner och är öppet för allmänheten.

Onsdagen 26 april,
kl 17.00
Årsmötesförhandlingar.
Särskild kallelse kommer att skickas ut.
kl 18.00, Föredrag av Annika Ekdahl

De där hjortarna

Under 2000-talet har Annika Ekdahl trätt fram som en av Sveriges främsta textilkonstnärer. I monumentala, detaljrika gobelänger skildrar hon händelser och miljöer som har kopplingar till hennes familj, arbete och resor. Hennes verk har väckt stor uppmärksamhet internationellt och hon har under de senaste åren främst arbetat med beställda verk till Høgskolen i Oslo och Uppsala universitet. Sedan 2012 innehar hon Barbro Wingstrands gästprofessur vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och var 2008-2011 professor i textilkonst vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk. I Röhsska museets samlingar är Annika Ekdahl representerad sedan 2012 med gobelängen Barockfesten, som har en central plats i hennes konstnärskap. I föredraget berättar hon om sitt arbete och om sitt förhållande till den historiska gobelängkonsten. Endast för Vänföreningens medlemmar.

Efter föredraget samlas vi till sedvanlig supé!

Information om lokal för årsmöte, föredrag och supé, kostnad, anmälan m.m. kommer tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Tomas Söderberg
Ordförande

Ta del av information från museet.
Röhsska museet har alltmer övergått till elektronisk information om vad som händer på museet. Information om permanenta och tillfälliga utställningar, vernissager, visningar, workshops och föredrag finns här på museets hemsida. Den som har möjlighet och är intresserad av det, kan få vernissageinbjudningar och annan information direkt till sin elektroniska brevlåda.
Skriv in namn och e-postadress nedanför och klicka på sänd.

För medlemmar i Röhsska museets vänner som inte kan eller inte är intresserade av elektronisk information fungerar givetvis medlemskortet som vernissagekort. Vänföreningen kommer även i fortsättningen att skicka ut vår- och höstprogram och kallelse till årsmöte på papper.

Årsavgift för medlemskap
Enskild medlem: 200 kr
Familjeavgift, (två vuxna och barn under 18 år): 300 kronor
Junior (18-30 år): 100 kronor
Företag och organisationer : 10 000 kronor

Avgift för ständigt medlemskap
Enskild medlem: 2 000 kronor
Familjeavgift, (två vuxna och barn under 18 år): 3 000 kronor

Gå med i vännerna redan idag!
Allt du behöver göra är att sätta in pengarna på något av nedanbestrivna konton. Ange ditt namn och din adress så skickas medlemskortet hem till dig.
Postgirokonto: 4 06 68-6
Bankgirokonto: 5150-5360

Namn      E-postadress      

Vänförening logotyp

Dela: