Röhsska museets vänner: program hösten 2016

  • Daybed REYKJAVIK. T & W Söderbergspristagaren 2016 Margrethe Odgaard. Foto: Andreas Omvik
  • Y Arpeggios. T & W Söderbergspristagaren 2016 Margrethe Odgaard.
  • T & W Söderbergspristagaren 2016 Margrethe Odgaard. Foto: Laerke Posselt
  • I likhet med många andra konstindustrimuseer grundades Röhsska museet med hjälp av privata donationsmedel. Museet bär sitt namn efter de två grosshandlarbröderna Wilhelm Röhss (1834–1900) och August Röhss (1836–1904) som genom en testamentarisk gåva möjliggjorde uppförandet av museet. Foto: Carl Ander, Röhsska museet

Som vän till Röhsska museet får du möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom museets områden.
Du blir inbjuden till föreläsningar och aktiviteter, och du bidrar till inköp av viktiga föremål till museets samlingar. Röhsska museets vänner hälsar dig varmt välkommen till höstens aktiviteter och sammankomster.

Torsdag 15 september klockan 17.30
Föredrag
Christina Wistman ”Enskilt samlande – publikt visande”. Skapandet av ett museum
Vad är det att samla konst, och hur kan en samlare resonera och välja? Vad skiljer det enskilda samlandet från det offentliga, och vad driver samlarna? Under 1900-talets första hälft fanns flera hängivna konstsamlare i Sverige, som på olika sätt också gjorde delar av eller hela sina samling tillgänglig för allmänheten. Utifrån exemplet prins Eugen (1865-1947) berättar fil.dr. Christina G. Wistman om konstsamlande, mecenatskap och museigrundanden i Sverige kring 1900-talets mitt. Prins Eugen var vid sidan av sitt eget samlande också betydelsefull för det unga Röhsska konstslöjdmuseet genom sitt engagemang i museets vänförening.
Föredraget följs av en visning av museets översta våningsplan, där arbetet med den nya östasiatiska utställningen pågår. Föredraget och visningen är endast för vänföreningens medlemmar.
Anmälan senast 9 september till Cecilia Falkman, cjf@fid.se eller tel 031-160058

Torsdag 20 oktober klockan 10.30-16.45
Seminarium
Skriva, skriva om, samla kunskap och tänka nytt – ett seminarium till Kerstin Wickman. Fem av skandinaviens ledande design- och konsthantverkshistoriker (Anne-Marie Ericsson, Widar Halén, Hedvig Hedqvist, Helena Mattsson och Richard Sangwill) hyllar sin kollega Kerstin Wickman med föredrag, på ett seminarium som arrangeras i samband med hennes 75-årsdag. Professor Kerstin Wickman har sedan 1960-talet varit en central kritiker, forskare och pedagog i den svenska designvärlden och hon var en av mottagarna av Torsten och Wanja Söderbergs pris 1999. Seminariet arrangeras av Göteborgs slöjdförening i samarbete med Röhsska museet och HDK. Seminariet är kostnadsfritt men endast öppet för inbjudna. Ett antal platser finns reserverade för vänföreningens medlemmar. För detaljerat program och platsbokning, kontakta Love Jönsson, intendent på Röhsska museet, tel 031-3683168 eller love.jonsson@kultur.goteborg.se

Fredag 4 november utdelas:
TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS 2016
till den danska textilformgivaren Margethe Odgaard. Prisceremonin äger rum i Göteborgs Universitets huvudbyggnad i Vasaparken och tar sin början kl 16.00. Efter ceremonin visar pristagaren sin utställning på Röhsska museet. Begränsat antal.
Anmälan senast 28 oktober till Cecilia Falkman, cjf@fid.se eller tel 031-160058.

Onsdag 16 november klockan 17.00
Visning
Föreningen Norden har bokat en visning av pristagaren Margrethe Odgaards utställning med en av museets pedagoger. Ett begränsat antal av vänföreningens medlemmar har möjlighet att delta.
Anmälan senast 11 november till Cecilia Falkman, cjf@fid.se eller tel 031-160058.

Onsdag 23 november klockan 18.00
Föredrag
Lisa Skogh Hedwig Eleonora som konstsamlare och mecenat
Änkedrottning Hedwig Eleonora (1636–1715) har länge förbigåtts i historieskrivningen, men hade ett stort kulturellt inflytande under den senare hälften av stormaktstiden och påverkade konstlivet kring det svenska hovet såväl som i hela riket. Med utgångspunkt i sin doktorsavhandling berättar konstvetaren Lisa Skogh om Hedwig Eleonoras gärning och hennes sätt att iscensätta kungamakten genom porträtt, miljöer och samlingar. Lisa Skogh arbetar på Victoria & Albert Museum i London där hon leder projektet Opening the Cabinet of Curiosities vid det nystartade V&A Research Institute (VARI) och medverkar i forskningsprojektet The Kunstkammer and the Early Modern Consort: Knowledge, Networks and Influences.
Föredraget är öppet för allmänheten.
Ingen anmälan.

Onsdag 7 december klockan 13.00 och 17.00
Magasinsvisning av japanska netsukes
Röhsska museet äger en stor samling av de omsorgsfullt snidade japanska knappar som kallas för netsuke. De är ofta utförda i ben eller trä och bland deras återkommande motiv finns människor, gudar, djur, frukter och vardagsföremål. Merparten av museets netsukes kommer från samlingar hopbringade av orientalisten Fredrik Martin (1868-1933) och arkitekten Salomon Sörensen (1856-1937).
Love Jönsson, intendent på museet, visar delar av netsukesamlingen och berättar om några av motiven och deras symboliska betydelser.
Obs två visningar samma dag. Maxantal 15 deltagare per grupp. Vid stort intresse ordnas ytterligare visning.
Anmälan senast 25 november till Cecilia Falkman, cjf@fid.se eller tel 031-160058.

Möjlighet till gemensam lunch på museet klockan 12.00 för deltagare i den tidiga visningen. Betalas av var och en direkt till kaféet. Anmäl om deltagande i lunch görs samtidigt med anmälan till visningen.
Samtliga aktiviteter under hösten äger rum i museets lokaler!

/ Tomas Söderberg, Ordförande

Ta del av information från museet.
Röhsska museet har alltmer övergått till elektronisk information om vad som händer på museet. Information om permanenta och tillfälliga utställningar, vernissager, visningar, workshops och föredrag finns här på museets hemsida. Den som har möjlighet och är intresserad av det, kan få vernissageinbjudningar och annan information direkt till sin elektroniska brevlåda.
Skriv in namn och e-postadress nedanför och klicka på sänd.

För medlemmar i Röhsska museets vänner som inte kan eller inte är intresserade av elektronisk information fungerar givetvis medlemskortet som vernissagekort. Vänföreningen kommer även i fortsättningen att skicka ut vår- och höstprogram och kallelse till årsmöte på papper.

Årsavgift för medlemskap
Enskild medlem: 200 kr
Familjeavgift, (två vuxna och barn under 18 år): 300 kronor
Junior (18-30 år): 100 kronor
Företag och organisationer : 10 000 kronor

Avgift för ständigt medlemskap
Enskild medlem: 2 000 kronor
Familjeavgift, (två vuxna och barn under 18 år): 3 000 kronor

Gå med i vännerna redan idag!
Allt du behöver göra är att sätta in pengarna på något av nedanbestrivna konton. Ange ditt namn och din adress så skickas medlemskortet hem till dig.
Postgirokonto: 4 06 68-6
Bankgirokonto: 5150-5360

Namn      E-postadress      

Vänförening logotyp

Dela: