Ordförande i Röhsskas museets Vänförening, Tomas Söderberg, mottar ordenstecknet Riddarkorset av Islands Falkorden

Islands President, Ólafur Ragnar Grímsson, har förlänat fil.dr h.c.Tomas Söderberg Riddarkorset av Islands Falkorden.

Islands Ambassadör, Estrid Brekkan, överlämnade ordenstecknet vid en ceremoni på Gunnebo Slott den 1 juni 2016.

Tomas Söderberg, född 9 september 1936, har sedan många år tillbaka varit ordförande i Röhsska museets vänförening. Tomas Söderberg har också sedan cirka 40 år tillbaka varit ordförande i Torsten Söderbergs stiftelse.

Med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse har Röhsska museet förmånen att årligen dela ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, vars syfte är att befrämja konsthantverk och design i Norden. Prissumman är 1.000.000 SEK och är världens största designpris.

Tomas Söderbergs föräldrar Torsten och Wanja Söderberg hade ett stort kulturintresse och engagemang för Norden. Liksom sina föräldrar har Tomas Söderberg arbetat engagerat för Norden men även för att stödja och utveckla kulturen i Göteborg.

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande och fil.dr h.c. Tomas Söderberg är en synnerligen välkänd, kunnig och respekterad kulturpersonlighet i Göteborg. Tomas Söderberg har också engagerat sig mycket i de isländska sagorna för att öka kunskapen om dessa och deras roll i svensk kultur. För att möjliggöra en översättning av sagorna till modern svenska har Tomas Söderberg bidragit med pengar från Torsten Söderbergs Stiftelse. Detta stöd var avgörande för det svenska översättningsprojektet (Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar I–V, 2014). Utan detta bidrag hade projektet inte varit genomförbart då det bekostade största delen av det omfattande översättningsarbetet.

Tomas Söderberg är en sann vän av Norden och verkar ständigt för att slå vakt om och öka kontakterna mellan de nordiska länderna och för att bidra till att den nordiska kulturen och de nordiska språken lever och frodas i framtiden.

Kategori: T & W Söderbergs pris

Dela: