Så här behandlar vi dina personuppgifter

TRYGG OCH SÄKER HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav. Du kan läsa mer om detta och om dina rättigheter på Göteborgs Stads hemsida: goteborg.se/dinapersonuppgifter

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du dataskyddsombud: Johan Bergström: dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen på: kultur@kultur.goteborg.se eller telefon: 031-365 00 00.

Röhsska museet är en del av Göteborgs Stads Kulturförvaltning

Dela: