Riksantikvarieämbetet röntgar Röhsskas buddhor

  • 3D-scanning av en buddhaskulptur. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet
  • Riksantikvarieämbetets tekniker röntgar Röhsskas populära buddhor. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet
  • Genom Riksantikvarieämbetet och samarbetsprojektet ”Gästkollega vid kulturvårdslaboratoriet” får Röhsska museet möjlighet att studera konstverken på nära håll. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet
  • Konservator Susanne Stenbäcken har om hand om buddhorna. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet

Det var äventyraren Thorild Wulff som på uppdrag av Röhsska museet förvärvade buddhorna under sin Kinaexpedition 1912–13. När Röhsska museet grundades vid 1900-talets början var kinesiskt konsthantverk mycket omtyckt i Europa och framförallt i Sverige. Men det nyetablerade museet hade en begräsad budget för att köpa in föremål och istället för att handla kinesiska antikviteter i Europa lyckades museet med hjälp av donationer arrangera en insamlingsexpedition direkt till Kina. De föremål som Wulff förde med sig tillbaka till museet har blivit mycket omtyckta av museets besökare, och visats för allmänheten de senaste 100 åren. För att bättre kunna ta hand om de gamla träskulpturerna har museet genomfört en röntgenfotografering tillsammans med Riksantikvarieämbetet.

Under hösten 2016 genomfördes en röntgenundersökning av museets monumentala, flerhundraåriga buddhaskulpturer för att ta reda på hur skulpturerna på bästa sätt ska bevaras i framtiden.

Buddhorna röntgas
Genom Riksantikvarieämbetet och samarbetsprojektet ”Gästkollega vid kulturvårdslaboratoriet” får Röhsska museet möjlighet att studera konstverken på nära håll. I ett första steg har de förgyllda och lackade skulpturerna blivit röntgenfotograferade av Riksantikvarieämbetes tekniker på plats i museet. I nästa steg åker museets konservator till laboratoriet i Visby och analyserar provmaterial från skulpturerna med hjälp av specialister inom området. Arbetet kommer att ge svar på frågor kring hur skulpturerna är uppbyggda och vilka material som använts. Förhoppningsvis kommer museet också kunna tidsbestämma dem med större säkerhet än tidigare.

Genom resultaten av analyserna kan museet också att kunna fatta väl underbyggda beslut när det gäller vård, konservering och långsiktig förvaltning av de känsliga föremålen. De nya rönen om skulpturerna kommer också att presenteras för museets publik i den permanenta östasiatiska utställningen, som efter omgestaltning och renovering planeras återöppna 2018.

Kategori: Samlingen

Dela: