Röhsska museets café är stängt

  • Caféet har ett brett sortiment av ekologiska produkter som levereras dagligen från Gunnebo Kaffehus och Krog. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Certifikatet från KRAV som intygar att Röhsskas café är dubbelt KRAV-märkt. Foto: Carl Ander, Röhsska Museet.
  • Museets karakteristiska tegel belyses i lokalen. Foto: Carl Oliver Ander, Röhsska museet
  • Interiören i caféet. Formgivartrion Claesson Koivisto Rune har skapat den stol som är framtagen speciellt till caféet i samarbete med möbelföretaget Swedese. Foto: Carl Oliver Ander, Röhsska museet
  • I stolarna finns de två prickarna över bokstaven ö i museets namn utfrästa på en rad olika ställen. Foto: Carl Ander, Röhsska Museet.
  • Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Museets eget tegelstensmönstret syns bland annat på takeaway-muggar och servetter. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Röhsska museets café är stängt.

Röhsska museets café med lunchservering är KRAV-märkt. Restauranger kan KRAV-certifieras med ett, två eller tre KRAV-märken för att visa gästen hur stor del av maten som är tillagad med KRAV-godkända råvaror.

Röhsskas café är en mötesplats där design, konsthantverk och mode är givna samtalsämnen. Vi serverar dagligen smörgåsar och fikabröd.

Caféinteriören
Rummet är unikt i det avseende att det är den enda plats i huset där husets karakteristiska tegel gjorts till en del av inomhusmiljön. Enligt legenden besökte arkitekten Carl Westman och Röhsska museets förste chef Axel Nilsson personligen bruket i Börringe i Skåne där teglet tillverkades och deltog i arbetet med att rista mönster i leran. Det mönster som finns på cafédisken, servetter och takeawaymuggar är inspirerat av en av fasadens alla tegelstenar och dess unika inskriptioner.

Sedan Röhsska museet öppnade 1916 har den lokal där caféet är inrymt haft många olika funktioner. Precis som då visas nu ett urval av järnsmide ur museets samlingar. Under 1910-talet förvärvades ett stort antal lås, nycklar, beslag och annat historiskt järnsmide. Även på museets fasad och i den fasta inredningen finns flera exempel på järnsmide.

Formgivartrion Claesson Koivisto Rune har skapat den stol som är framtagen speciellt till caféet i samarbete med möbelföretaget Swedese. I stolarna finns de två prickarna över bokstaven ö i museets namn utfrästa på en rad olika ställen.

Dela: