Röhsskas café

Röhsska museets café med lunchservering är KRAV-märkt. Restauranger kan KRAV-certifieras med ett, två eller tre KRAV-märken för att visa gästen hur stor del av maten som är …

Röhsska museets butik

I Röhsska museets butik hittar du ett sortiment av kataloger, affischer, vykort, böcker …

Museets egna klippdocksbok

Museets modesamling innehåller klänningar från 1800-talet fram till i dag, och många av 1900-talets …