Röhsska museets café är stängt

Röhsska museets café är stängt. Röhsska museets café med lunchservering är KRAV-märkt. Restauranger kan KRAV-certifieras med ett, två eller tre KRAV-märken för att visa gästen hur stor …

Museets egna klippdocksbok

Museets modesamling innehåller klänningar från 1800-talet fram till i dag, och många av 1900-talets …