För förskola och skola

  • Röhsska museet erbjuder en rik variation av visningar, workshops, museilektioner, serier och uppsökande verksamhet som är riktat specifikt till skola och förskola. Foto: Carl Ander, Röhsska museet
  • Några av de programpunkter i det återkommande utbudet är workshops utifrån de aktuella utställningarna, öppna visningar, pensionärshappenings, barnvagnsvisningar, föreläsningar och museilektioner. Foto: Carl Ander, Röhsska museet

Göteborgs museer erbjuder en rik variation av visningar, workshops, museilektioner, serier och uppsökande verksamhet som är riktat specifikt till skola och förskola. Vår förhoppning är att ständigt beröra och ge nya insikter om våra samlingar, våra ämnesområden och aktuella företeelser i samhället.

Flera olika yrkesgrupper
Dansare, skådespelare, musiker, modeskapare, kulturpedagoger, designers och konsthantverkare är bara några av de yrkesgrupper som vi använder oss av för att skolklasserna ska uppleva vårt utbud som stimulerande, levande och dynamiskt. Inför varje ny terminstart uppdaterar vi vårt utbud utifrån aktuella teman och utställningar. Utöver vårt fasta utbud så skräddarsyr vi gärna ett besök efter överenskommelse.

Vill du boka en lektion?
Om ni är en skolklass inom Göteborgs Stad så är det kostnadsfritt att boka en museilektion.
För att ta del av utbudet eller boka en museilektion, vänligen gå till museilektioner.se

Dela: