River of Light 2018

River of Light är ett projekt som uppmärksammar barns rättigheter. I workshops får …