Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971.

  • Ett urval fat som ingår i utställningen "Picasso på ett fat: Keramik 1948–1971. Pablo Picasso för Madoura, Frankrike. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • "Sujet Poisson" / Fiskfigurin / Fish figurine (1952), "Cavalier et Cheval" / Häst med ryttare / Horse and rider (1952), "Femme du Barbu" / Skäggige mannens fru / Bearded man’s wife (1953). Pablo Picasso. Foto / Photo: Mikael Lammgård, Röhsska museet. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • Kanna, "Chouette aux Taches" (Owl with Spots), fajans. Pablo Picasso (1881–1973), Frankrike, 1951. RKM 23–2010. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • Fat, ”Visage aux Feuilles” (Ansikte med blad), lergods, formgivet av Pablo Picasso för Madoura, Frankrike 1956. Diameter 25,5 cm. Foto: The Lake Collection of Picasso Ceramics. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • Fat, ”Still Life” (Stilleben), lergods, formgivet av Pablo Picasso för Madoura, Frankrike 1953. Längd 39 cm. Foto: The Lake Collection of Picasso Ceramics. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • "Exposition Vallavris 1952". Utställningsaffisch / Exhibition poster, Pablo Picasso, France 1952. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • "Exposition Vallavris 1960". Utställningsaffisch / Exhibition poster, Pablo Picasso, France 1960. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • Fat / Plate, "Scène de Tauromachie" (Bull Fighting Scene), Pablo Picasso, Madoura, 1957. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet. © Succession Picasso/ BUS 2014.
  • Kannor / Pitchers, "Têtes" (1956). Pablo Picasso. Foto / Photo: Mikael Lammgård, Röhsska museet. © Succession Picasso/ BUS 2014.

Röhsska museets sommarutställning presenterar en för många okänd sida av Pablo Picasso (1881–1973), nämligen hans keramik. Under det sista kvartsseklet av sitt liv designade Picasso mer än 600 dekorer och föremål för keramikverkstaden Madoura i Vallauris i södra Frankrike. Föremålen är infallsrika och uttrycksfulla och bär ofta kopplingar till Medelhavets kultur och antikens myter.

Picassos skicklighet i att fånga sina motiv med snabba linjer och drastiska förenklingar får fullt utlopp i keramikpjäsernas målade och ristade dekorer. På faten och kannorna möter vi ansikten, fauner, djur, tjurfäktningsscener och stilleben, motiv som känns igen från Picassos målningar och grafik. Picassos omfattande keramikproduktion är ett exempel på hur modernismens konstnärer gärna rörde sig utanför bildkonstens traditionella ramar och gick in på konsthantverkets eller designens område.

Keramik, affischer och linoleumsnitt
Röhsska museets utställning innehåller ett 70-tal keramikföremål ur Picassos produktion, producerade i begränsade upplagor åren 1948–1971. Dessutom visas också ett 20-tal affischer och linoleumsnitt som Picasso utförde i samband med keramikproduktionen och för de utställningar i vilka den visades.

Merparten av utställningens föremål är inlånade från The Lake Collection of Picasso Ceramics, men flera verk kommer också från svenska privatsamlingar.

Öppna visningar på svenska
Tisdagar klockan 17.00.
Onsdag–söndag klockan 13.00.

Öppna visningar på engelska
Tisdagar klockan 17.30.
Onsdag–söndag klockan 13.30.

Programverksamhet
Under utställningsperioden erbjuder vi guidade visningar, skräddarsydda events och skolprogram.
Om du vill veta mer kontakta oss på pedagog@rohsska.se eller event@rohsska.se.

Entréavgifter
Till denna utställning är det förhöjd entréavgift, 60 kronor + årsbiljett 40 kronor (ordinarie entréavgift). Fri entré för alla under 25 år. Utställningen pågår 17 maj till 28 september 2014.

Kategori: Utställningar

Dela: