HDK ser på jugend

Jugend är en av de absolut första moderna stilarna. Perioden då jugend var på modet var relativt kort, cirka 1890–1920. Trots detta är det en av de mest säregna och intressanta konstriktningarna som förekommit. Stilen blev snabbt internationell och multikulturell såtillvida att den förekom simultant i hela västvärlden. Även om den varierade i olika delar av världen är tanken, konceptet och inspirationskällorna ungefär desamma. Jugend/Art Nouveau/Arts & Crafts sammanföll tidsmässigt med perioden då industrin expanderade som aldrig förr – tidens visuella uttryck blev som en organisk motvikt och protest mot den accelererande urbaniseringen och industrialiseringen. Det karaktäristiska formspråket går igenom i alla konstnärliga discipliner såsom keramik, arkitektur, inredningar, skulptur och måleri.

Inspiration från djur- och växtriket och de asiatiska kulturerna
Kännetecknande för stilen i konsthantverksfältet är tanken om gräns-överskridande estetiska helhetsverk och organisk harmoni. Föremålen och byggnaderna skapades i samklang för att upplevas tillsammans. Mycket av den ursprungliga inspirationen kommer omisskännligen från djur- och växtriket men också från de asiatiska kulturerna – i synnerhet den japanska. De många miljöaspekter som finns inlemmade i konceptet gör stilen än mer intressant och aktuell idag.

Studenterna tolkar föremålen
I den aktuella utställningen HDK ser på jugend har 14 studenter på Högskolan för design och konsthantverk bjudits in till museet för att göra samtida tolkningar av Röhsska museets utställda bestånd av jugendföremål, vilka alla kan betraktas längs med väggarna i det plommonfärgade rummet på det första våningsplanet. Uppgiften har bestått i att var och en av studenterna valt ut ett föremål att obundet interpretera, inom sina respektive ämnesområden – keramikkonst, smyckekonst och textilkonst. Resultatet har blivit en enastående utställning där 14 nyskapande och högst individuella verk omtolkar, hyllar och ifrågasätter den konceptuella och visuella innebörden i den hundra år gamla stilen jugend.

Kategori: Utställningar

Dela: