Glassamlingen

  • Parfymflaska, Åsa Jungnelius, 2008
  • Potpurrikrukor från Göteborgs glasbruk, ca 1800.
  • Glasskulptur, Åsa Jungnelius, 2007

Röhsska museets samlingar av glas fördelar sig i stort sett lika på äldre och moderna glas. Vissa områden är välrepresenterade, bland de äldre glasen kan nämnas en samling romerska glas från århundradena kring Kristi födelse. Svenskt glas från 1920- och 1930-talen är väl representerat. Även tiden 1940–1970 är rikt företrädd med främst svenskt glas. I samlingen från 1970- och 1990-talen ingår vid sidan av unika glas från glasbruken även s.k. studioglas, också från England och USA. Liksom på flera andra materialområden saknar museet god representation från 1800-talet, men har bättre samlingar av 1700-tals och 1900-tals glas. Samlingen är mer svensk än internationell till sin prägel.

Svenskt glas
I Sverige anses glas ha tillverkats vid Vadstena kloster redan i slutet av 1300-talet. I första hand gjorde man förmodligen fönsterglas. Under 1500-talets senare del och i början av 1600-talet flera glashyttor, alla med tillverkning av grönt glas av waldglastyp samt fönsterglas. På 1640-talet anlade Melchior Jung en hytta i Stockholm, efter några årtionden följd av Kungsholms glasbruk, som var Sveriges första glasproducent av betydenhet. Bevarade pokaler, remmare etc. av Kungsholms fabrikat visar influenser från såväl venetianskt som böhmiskt glas. Vid slutet av århundradet tillkom Skånska glasbruket, under 1700-talet ett flertal bruk i främst Småland, bland dem Kosta och Limmared, och några år in på 1800-talet Reijmyre. Bortsett från vissa specialiteter och lokala variationer anslöt de svenska tillverkningarna till den europeiska glaskulturen i stort.

Kategori: Samlingen

Dela: