Ett franskt relikskrin

  • Relikskrin i förgylld koppar med emaljdekor på ekstomme. Limoges. Frankrike. Omkr. 1200. RKM 84–1934. Ingår i Falk Simons silversamling. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Relikvarier för bevarandet av martyrers och andra heligas kvarlevor utgjorde under medeltiden ett viktigt inslag i kyrkornas inventarieförråd. Ofta fick de som här formen av arkitekturmonument såsom hus, kyrkor, torn eller dyligt.

Rik gotisk bågarkitektur
Skrinet har enkla fötter, bildade av hörnstycken, samt ett högt sadeltak med en metallkam med nyckelhålsformiga utskärningar. På denna kam tre kulor av bergkristall. Sidor, gavlar och tak är rikt smyckade med inläggningar av emalj i rött, blått, grönt och vitt. På framsidan och dess nedfällbara del med nyckelhål syns sex medaljonger med änglar. På baksidan i rik gotisk bågarkitektur Kristus, omgiven av evangelistsymbolerna, samt jungfru Maria och åtta apostlar. På gavelpartierna likaledes apostlar, fastän i större skala. Det finns en viss stilistisk skillnad mellan gavlarnas och långsidornas figurer, vilken förklaras av att dessa skrin ofta sammanställdes av delar, som tillverkades i olika verkstäder.

Dela: