Putai en lyckogud

  • Skulptur, Pu-tai, i lackerat och förgyllt trä, 171 cm. Formgivare okänd, Kina, 1368–1644. RKM 1144–1915. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj av sulpturen Pu-tai. Formgivare okänd, Kina, 1368–1644. RKM 1144–1915. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Den skrattande buddan Putai eller Budai förvärvades till museet 1915 och var en del av Thorild Wulffs hemförda samling. Skulpturen köptes in från ett privathus i Peking byggt på samma plats där tidigare ett Mingtempel hade stått. För att få med sig den enorma skulpturen lät Thorild Wulff riva halva huset. I Japan är han en av de sju lyckogudarna och i Kina anses han vara en av de 18 lärjungarna till Buddha. Botisatvan Maytrea inkarnerad i Pu-tai är en hjälpare i livets vardagliga bekymmer. Han avbildas ofta med barn runt omkring sig och framställs som barnets vän och beskyddare.

Utställd sedan 1915
Putai är sedan 1915 placerad i översta trapphallen på Röhsska museet och utgör ett av museets populäraste föremål som starkt förknippas med museet. Den tillverkades troligen under Ming- perioden och är utskuren i trä med lager av lackskick i brunrött som delvis förgyllts. Putai med sitt fantastiska leende är hela museets goda ande. Inte någon annan stans i hela Sverige finns en sådan jättebudda att beskåda!

Dela: