Vilka idéer, perspektiv och världsbilder förvaltas genom hur man samlar?

  • Fredrik Svanberg och Ritwa Herjulfsdotter på våningsplan 3 som för tillfället är stängt för omgestaltning. Foto: Röhsska museet

Fil dr Fredrik Svanberg, Statens historiska museer besökte Röhsska museet för att tala om samlande. Museernas samlande handlar inte bara om förvaltning i snäv bemärkelse, samlandet är också en viktig del i museernas skapande av mening och representation av olika perspektiv och berättelser. Vilka idéer, perspektiv och världsbilder förvaltas genom hur man samlar? Eftersom man aldrig kan samla på allt så måste samlandet alltid bygga på värderingar och urval. Dessa värderingar och urval bygger på särskilda perspektiv, oavsett om man är medveten om det eller inte. Också inne i museet fortsätter urvalet, en del objekt lyfts fram och ställs ut andra får stanna kvar i magasinen år efter år. Samlandet lägger grunden till vad man kan göra på museet. Vilken slags information har man tagit fram om föremålen? Detta kommer att påverka vad man som besökare möter på museet.

Kategori: Blogg

Dela: